Ćwiczenia z niemieckiego - Tworzenie i stosowanie imiesłowów

Polecenie:

Bilde Sätze mit dem Partizip Präsens.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Imiesłowy w języku niemieckim

  1. Das Problem, das gelöst werden muss.

  2. Die Aufgabe, die gemacht werden muss.

  3. Die Fenster, die geputzt werden müssen.

  4. Die Lebensmittel, die gekauft werden müssen.

  5. Das Thema, das besprochen werden muss.

  1. Das Formular, das ausgefüllt werden muss.

  2. Das Auto, das repariert werden muss.

  3. Die Punkte, die miteinander verbunden werden müssen.

  4. Der Kranke, der untersucht werden muss.

  5. Die Patienten, die operiert werden müssen.

Więcej ćwiczeń dla Imiesłowy w języku niemieckim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Imiesłowy w języku niemieckim lub wszystkie Czasowniki ćwiczenia

Komentarze (2)

W ostatnim punkcie jest błąd. Ma być "die zu operierenden Patienten" a nie "die zu operierenden Kranken".

Zdanie nr 10. Die zu operierenden Patienten. - poprawnie. Zamiast "Die zu operierenden Kranken." - gramatycznei poprawnie ale podmiot sie nie zgadza.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.