tłumaczenie do sprawdzenia

Temat przeniesiony do archwium
Schweigen die Täter reden die Enkel
Jeżeli milczą sprawcy, głos zabierają ich wnuki

Uwe von Seltmann- autor opublikowanej w 2006 roku książki zatytułowanej „Schweigen die Täter reden die Enkel” jest niemieckim pisarzem i dziennikarzem. W 2001 roku odkrył ,że jego dziadek był niemieckim zbrodniarzem. Lothar von Seltmann współpracował z Odilo Globocnikiem- osławionym szefem policji i SS w Dystrykcie Lublin, A także brał udział w tłumieniu powstania w gettcie warszawskim.
Współautorka książki jest Claudia Brunner , której dziadek był prawą ręką Eichmann’a-
Człowieka odpowiedzialnego za śmierć 130-stu tysięcy Żydów.
„Schweigen die Täter reden die Enkel” to bardzo osobiste opowiedania dwójki ludzi, którzy ujawniają przeszłość swoich dziadków. Potrzebna jest niewyobrażalna siła i odwaga, aby na nowo otwierać tak bolesne dla całej rodziny rany, aby wracać do zapomnianych, a raczej wypartych z pamięci rodzinnych historii.
Autorzy chca pokazać jakie tragedie niesie za sobą wojna, jak ich przodkowie naznaczyli swoimi losami następne pokolenia i zachęcić innych do współpracy nad własną przeszłością.
Uważają też, że dopiero trzecie, a więc ich pokolenie jest gotowe na to, aby przerwać milczenie i zacząć mówić o faktach , bo historia jest nieodwracalna i nie sposób niczego już cofnąć.
Ta poruszająca , pełna osobistych rozterek książka choć znana jest już w całej Polsce ,
Wciąż jeszcze czeka na swoje Polskie wydanie.Schweigen die Täter, reden die Enkel

Uwe von Seltmann ist ein deutsche Journalist und Schriftsteller. Er hat ein Buch geschrieben unter den Titel „Schweigen die Täter, reden die Enkel” , die im Jahre 2006 publiziert wurde. Im Jahre 2001 hat er erdeckt , dass seine Grossvater einem deutschen Verbrecher war.Lothar von Seltmann hat mit Odilo Globocnik mitgearbeitet,der SS-Obergruppenführer und Generalleutnant der Polizei war und er war aktiv an der Niederschlagung des Ghetto-Aufstandes in Warschau (1943) beteiligt . Die Mitautorin des Buches ist Claudia Brunner, der Grossvater als rechte Hand Eichmanns den Tod von 130 000 Juden zu verantworten hatte. „Schweigen die Täter, reden die Enkel” das sind sehr mutigen, persönlichen Erzählungen von zwei Personen, die die Vergangenheit seines Grossvatters bekannt Guben. Es braucht unvorstellbares Kraft und Mut , damit offfen noch ein mal für ganze Familie so schmerzliche Wunden; damit zurückkehren zum vergessenes Familienngeschichten. Die Autoren wollen zeigen welche Tragödien die Krieg bringt und wie ihre Grossvaters mit seinem Schicksals die nächste Geschlecht kennzeichen. Sie wollen auch alle anderen zum Arbeit mit seines Vergangenheit. Sie finden auch , dass dritte Geschlecht erst fertig ist, um die Schweigen zu brechen und reden über Fakten, weil das Geschicht unwiederruflich ist und es ist unmöglich, damit et was zurückstellen. Diese anrührende historische Buch ist schon in ganze Polen bekannt, aber sie wartet immer noch auf seine polnische Ausgabe.

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie