Prosze o sprawdzenie moego tłumaczenia zdań.

Temat przeniesiony do archwium
Moje zadanie domowe i zarówno część materiału na sprawdzian więc chciałbym je mieć w 100% dobrze. Moja własna praca ze słownikiem. Prosze o poprawe ewentualnych błędów:


1. On ubiegał się przed rokiem o nowa posadę. Er er bewarb sich vor ein Jahr über neu einen Posten.
2. Ja miałem szczęście i byłem zadowolony. Ich hatte ein Glück und war froh.
3. On nie miał szczęścia i był niezadowolony. Er hatte kein Glück und war unzufrieden.
4. W urzędzie pracy utrzymałem dwie oferty pracy. Ich hielt in dem Arbeitsamt zwei einer Bewerbungsunterlage.
5. Jedna firma od razu mi odmówiła. Eine eine Firma sagte von dem Mal mich ab.
6. On pracuje od tygodnia w domu pomocy społecznej. Er arbeitet von der Woche zu Hause eine Sozialhilfe.
7. On był 3 lata bez żadnego zajęcia ponieważ jego firma zbankrutowała.
Er war 3 Jahre ohne die keine Einnahme weil sein eine Firma fallierte.
8. Obecnie pracuje w warsztacie naprawiającym rowery. Er zurzeit arbeitet in der repariert Fahrräder Werkstatt.
9. Ta praca sprawiała mi frajdę. Diese Arbeit verursachte mir eine Freude.
10. Jeszcze nigdy nie byłem w urzędzie pracy. Ich noch niemals war in dem Arbeitsamt.
11. Po skończonej szkole wysłałem bardzo dużo dokumentów o pracę. Ich schickte nach der vollendeten Schule sehr viel Dokumente über der Arbeit.
12. Urząd pracy bardzo mi pomógł. Ein Arbeitsamt sehr mir half.
13. Po roku moja praca już mi się nie podobała. Nach dem Jahr meine Arbeit schon mich gefiel nicht.
14. Emeryt obecnie pracuje jako dozorca. Ein Pensionär zurzeit arbeitet als der Hausmeister.

Z góry dzięki.
Twoja praca ze słownikiem jest godna pochwały.
Jednak tłumaczenie jeden do jednego wg kolejności następowania wyrazów - nie ma przyszłości.
Ty musisz rozumieć, co wypisujesz.
Przykład:
7. On był 3 lata bez żadnego zajęcia ponieważ jego firma zbankrutowała.
Er war 3 Jahre ohne die keine Einnahme weil sein eine Firma fallierte.

Co to "fallieren"? Czy jakoś związane z fallusem?
(btw.: w żadnym słowniku nie ma tego słowa!)
edytowany przez irkamozna: 13 lut 2013
Słownika internetowego używałem. Prosze o poprawę. Sam to robiłem a potrzebuje tego.
Jaki jest twój język ojczysty?
Nie rozumiesz, co ci piszę? Czy jak?
Każdy słownik jest dobry, czy internetowy, czy nie.
Ale, bez zrozumienia - nie razbieriosz!
Ucz się.
A ty IRKAMOZNA widzę że się tylko wymądrzasz tu a nie pomagasz. Więc popisz sobie na innych działałach. Bo ten dział służy do pomocy językowej i sprawdzania więc o to proszę. Sam to napisałem innaczej nie umiem. Uczę się ale przez jeden dzień nie zdołam się nauczyć tyle żeby pisać wszystkie zdania bezbłędnie. Więc się już nie odzywaj?
W moim słowniku książkowym słowo fallieren występuje. I oznacze dokładnie zbankrutować.
Leniu? Ty jesteś leniem tylko czaisz na co komu uwagę zwrócić a pomocy żadnej nie udzielasz nie tylko w moim poście. Zrobiłem to sam od a do z ze słownikiem a ty mnie leniem nazywasz. Uczę się systematycznie niemieckiego.
Podaj nazwę słownika. Dokładne dane.
Ja mam wszystkie. I, nie cuduj mi teraz. Za późno!
Powiedziałaś już dostatecznie dużo o mnie!
ZOBACZ SOBIE W KAŻDYM SŁOWNIKU INTERNETOWYM WYSTĘPUJE TO SŁOWO. JUŻ W SPRAWDZIŁEM I BYŁO. SUGERUJESZ ŻE WSZYSCY SOBIE WYMYŚLILI TO SŁOWO?
*w 3 sprawdzałem
Temat przeniesiony do archwium

 »

Brak wkładu własnego