Proszę o pomoc

Temat przeniesiony do archwium
Muszę pilnie oddać swoją biografię w języku niemieckim i będę wdzięczna, jeśli ktoś mi pomoże.


Urodziłam się 18 grudnia 1992.
Od 1995-1998 chodziłam do przedszkola. To właśnie w tej szkole poznałam swojego pierwszego chłopaka w którym zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Chodziliśmy razem na plac zabaw i zabieraliśmy sobie zabawki.
W szkole podstawowej naukę rozpoczęłam 1998-2004. Wtedy dopiero poznałam co to znaczy nauka.
Od 2[tel]uczyłam się w gimnazjum. Po ukończeniu szkoły udałam się na zasłużone wakacje, które okazały się najlepszymi w moim życiu. Poznałam dużo znajomych i zwiedziłam wiele ciekawych miejsc. To było ciekawe doświadczenie.
W 2007 rozpoczęłam naukę w Liceum Ogólnokształcącym. Dopiero w tej szkole zmieniam wiele swoich poglądów na różne sprawy i wkraczam w dorosły świat.Wszystko to ma być mniej więcej napisane na ten wzór.
Ich bin Jahr 1990 geboren. Von 1993 bis 1996 war ich im Kindergarten. Dann...

Używane zwroty:
in...geboren; im Kindergarten sein
Grundschule besuchen; ...spielen lernen
...kennen lernen; das Gymnasium anfangen
nach...fahren/fliegen; urlaub in ... machen
sich verlieben in ...

 »

Pomoc językowa