błagam o przetłumaczenie

Temat przeniesiony do archwium.
W 1991 roku w wieku 3 lat poszłam do przedszkola. Najpierw poszłam do przedszkola którą prowadziły siostry zakonne. Następnie w wieku 6 lat trafiłam do zerówki. Potem chodziłam do pierwszej klasy Zespołu Szkół Publicznych w XXX. Do szkoły podstawowej chodziłam 6 lat, ukończyłam ją z bardzo dobrymi wynikami. Kolejnym szczeblem edukacji było 3 letnie gimnazjum w XXX. Po tejże szkole wybrałam Liceum profilowane. Liceum o profilu zarządzania informacją trwało 3 lata. Następnie rozpoczęłam pracę w sklepie zabawkowym i jednocześnie studia niestacjonarne na kierunku pedagogika – edukacja społeczna w zakresie samorządności lokalnej. Ukończyłam je i na tym etapie tymczasowo zakończyła się moja edukacja. Po 5 latach przerwy postanowiłam wrócić na studia i ukończyć studia magisterskie na kierunku pedagogicznym komunikacja i poradnictwo społeczne.
Cytat: 88kasiasz88
W 1991 roku w wieku 3 lat poszłam do przedszkola. Najpierw poszłam do przedszkola którą prowadziły siostry zakonne.
Alohol macht Birne hohl.

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie