czy mógłby mi ktoś przetłumaczyć 10 zdań na niemiecki? bardzo prosze

Temat przeniesiony do archwium.
Brak wkładu własnego

Wpis zamieszczony (lub przeniesiony) do grupy "Brak wkładu własnego" oznacza, że autor wpisu nie zadał sobie trudu samemu spróbować poradzić sobie z zadaniem lub prośba o tłumaczenie została przepuszczona przez Google Translator. Jeśli ktoś z użytkowników forum ma czas i ochotę może odpisać na taki wpis ale jeśli takiej odpowiedzi nie będzie - nie ma co się denerwować - po prostu nikomu nie chce się odrabiać zadań za kogoś ;-)

Dlatego zachęcamy do własnych prób - szansa na odpowiedź jest znacznie większa.

1. Ojciec staje się autorytetem wtedy, gdy jest obecny i kiedy jest wzorem.
2. Zadaniem mężczyzny jest utrzymanie i ochrona rodziny.
3. Dobry ojciec aktywnie uczestniczy w procesie wychowania dziecka.
4. Ojciec uczy dziecko i wskazuje mu drogę w świat.
5. Dziecko uczy się zachowań od matki i ojca.
6. Dziecko pomaga ojcu być bardziej odpowiedzialnym człowiekiem.
7. Ojciec jest pierwszym wzorem mężczyzny dla córki.
8. Bycie ojcem to wyzwanie.
9. Dzieci potrzebują czasu spędzonego z ojcem i jego zainteresowania.
10. Miłość ojca powinna się różnić od miłości matki.
1. Der Vater wird dann zur Autorität, wenn er anwesend ist und seine Rolle als Vorbild erfüllt.
2. Die Aufgabe des Mannes ist es, den Unterhalt und den Schutz der Familie zu garantieren.
3. Ein guter Vater nimmt aktiv an dem Prozess der Erziehung eines Kindes teil.
4. Der Vater unterrichtet das Kind und zeigt ihm den Weg in die Welt.
5. Das Kind lernt seine Verhalten von der Mutter und dem Vater.
6. Das Kind hilf dem Vater, ein verantwortungsbewussterer Mensch zu sein.
7. Der Vater ist das erste Vorbild eines Mannes für seine Tochter.
8. Vater sein ist eine Herausforderung.
9. Kinder brauchen Zeit, die sie mit dem Vater verbringen und seine Aufmerksamkeit.
10. Die Liebe des Vaters sollte sich von der Mutterliebe unterscheiden.

Pozdrawiam
Kasia
edytowany przez Redakcja: 15 maj 2016
Kulawo, ale do szkoły starczy.

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Brak wkładu własnego