Egzamin na tłumacza przysięgłego w Polsce czy w Niemczech??

Temat przeniesiony do archwium
Czy uprawnienia tłumacza przysięgłego, który zdawał egzamin w Polsce są ważne za granicą? Chodzi mi o to czy ktoś, kto ma uprawnienia w Polsce, bo tu zdawal egzamin może na stałe zamieszkać w Niemczech i tam wykonywać swój zawód?

Można zdać taki egzamin w Niemczech? Czy wygląda on podobnie do tego w Polsce?

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Życie, praca, nauka