Pilna pomoc!!

Temat przeniesiony do archwium.
Hej! Bardzo proszę o przetłumaczenie mi tego tekstu na język niemiecki. Potrzebne na wczoraj

Z roku na rok rośnie liczba przestępczości nieletnich. Młodzież popełnia takie przestępstwa jak pobicia, włamania, rozboje, wymuszenia. Jedną z przyczyn takiego zachowania jest zły wpływ niektórych programów telewizyjnych uczących przemocy i patologii. Inne czynniki sprzyjające takim zachowanie to ułatwiony dostęp młodzieży do używek, a także brak zainteresowana ze strony dorosłych. Niestety nigdy nie uda nam się wyeliminować takich zdarzeń z naszego życia. Braku tolerancji uczą nas niektóre środki masowego przekazu. Często młodzi ludzie popełniają przestępstwa z powodów brak pieniędzy czy braku akceptacji ze strony rówieśników. Często chcą też zwrócić na siebie uwagę rodziny. Młodzież jest coraz bardziej agresywna i nieodpowiedzialna. Najczęściej zbrodnie popełniają chłopacy. Wśród przestępstw popełnionych przez nieletnich dominują te o charakterze kryminalnym. Duża jest liczba przestępstw narkotykowych u młodzieży oraz uszkodzenia mienia taka jak Grafitti. Jest wiele specjalistycznych szkół które pomagają leczyć takie zachowania i przywrócić młodzież do społeczeństwa. Dzięki nim młodzi przestępcy często chcą naprawiać szkody które wyrządzili. Powinniśmy bardziej zwracać uwagę na zachowanie bliskich i znajomych. Zmniejszyło by to przestępczość nieletnich.
mile widziane uproszczenia i zmiany zdań .
mam nadzieję że znajdzie się jakaś dobra duszyczka.
pozdrawiam :)
Hej! Najpierw napisz wszystko porządnie po polsku, bo co to jest "liczba przestępczości", kiedy przestępczość jest tylko jedna? Pozdrawiam :)
Z roku na rok rośnie liczba nieletnich przestępców.

Może być tak, co do polskiej wersji też nie musi być dokładnie tak jak napisałam ważne żeby oddawało obraz całości ;) .
Poprawiłam tekst ale mam taki bałagan że zamiast poprawiony skopiowałam ten pierwotny, ehh
Ordnung ist das halbe Leben.
Z roku na rok rośnie liczba nieletnich przestępców.
Młodzież popełnia takie przestępstwa jak pobicia, włamania, rozboje, wymuszenia.
Jedną z przyczyn takiego zachowania jest ułatwiony dostęp młodzieży do używek, a także brak zainteresowana ze strony dorosłych.
Braku tolerancji i patologii uczy też radio, telewizja czy Internet.
Często młodzi ludzie popełniają przestępstwa z powodów brak pieniędzy lub braku akceptacji ze strony rówieśników.
Często chcą też zwrócić na siebie uwagę rodziny.
Młodzież jest coraz bardziej agresywna i nieodpowiedzialna.
Najczęściej zbrodnie popełniają chłopacy.
Wśród przestępstw popełnionych przez nieletnich dominują te o charakterze kryminalnym.
Młodzi często popełniają przestępstwa narkotykowe oraz uszkodzenia mienia taka jak Grafitti.
Jest wiele specjalistycznych szkół które pomagają leczyć takie zachowania i przywrócić młodzież do społeczeństwa.
Dzięki nim młodzi przestępcy często chcą naprawiać szkody które wyrządzili.
Powinniśmy bardziej zwracać uwagę na zachowanie znajomych.
Zmniejszyłoby to przestępstwa nieletnich.
Każdy czuł by się bezpieczniej.
Niestety nigdy nie uda nam się wyeliminować takich zdarzeń do końca.
Trzeba jednak podjąć walkę z przestępczością wśród nieletnich.


Poprawiłam najlepiej jak potrafię, liczę że ktoś mi pomoże. zależy mi żeby było to poprawne
Jedes Jahr können wir ein Ansteigen der Jugendkriminalität beobachten. Man kann oft z. B. Körperverletzungen, Einbrüche, Raub und Erpressungsversuche sehen. Der Grund ist ein einfacher Zugang zu Drogen und wenig Interesse der Erwachsenen. Das Radio, Fernsehen und Internet lehren schlechte Gewohnheiten. Kriminalität gibt es auch wegen chronischem Geldmangel und mangelnder Akzeptanz.
wege dem...
Temat przeniesiony do archwium.

« 

Inne

 »

Brak wkładu własnego