Proszę o przetłumaczenie

Temat przeniesiony do archwium
Wprawdzie większość domowych pupili to zwierzęta udomowione, ale mogą nimi być również egzotyczne zwierzęta dzikie lub oswojone, trzymane w odpowiednich pomieszczeniach (akwarium dla ryb i innych organizmów wodnych, terrarium dla płazów, gadów i stawonogów).

Pojawienie się zwierząt w bezpośrednim otoczeniu człowieka u wielu osób może wywoływać reakcję uczuleniową na alergeny pochodzenia zwierzęcego.

Zwierzęta bezdomne
Brak kontroli nad niektórymi gatunkami zwierząt domowych i nieracjonalne podejście ludzi doprowadza do nadmiernego ich rozmnażania. Zwierzęta nieodpowiednio zabezpieczone, zagubione lub porzucone przez swoich opiekunów stają się zwierzętami bezdomnymi, zwykle nieprzystosowanymi do samodzielnego życia. Część z nich trafia do odpowiednich schronisk, część ginie w różnych okolicznościach
kafka - ten tekst należy do zaawansowanych. Musisz spróbować sama. (przy okazji: te polskie zdania są sformułowane legutko sinnfrei...)

« 

Życie, praca, nauka

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia