Tłumacz Języka Niemieckiego + Słownik 3.0

Temat przeniesiony do archwium
Opis produktu:
"Tłumacz i Słownik Języka Niemieckiego 3" służy zarówno jako wszechstronne narzędzie do tłumaczenia tekstów, jak i jako słownik. Cechuje go najwyższa w Polsce jakość tłumaczenia automatycznego z niemieckiego i na niemiecki, wielka ilość dostępnych opcji i łatwość obsługi. Zawiera zdecydowanie największy niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik komputerowy spośród dostępnych w Polsce. Liczy on 600.000 haseł, 1.000.000 tłumaczeń oraz 9 mln form odmiany wyrazów.

Program znakomicie ułatwia zrozumienie tekstów niemieckich oraz tłumaczenie tekstów (np. korespondencji) na język obcy. Tłumaczy dowolnej długości dokumenty, listy, e-maile, strony www, artykuły i ogłoszenia w gazetach, instrukcje obsługi i wszelkie inne teksty. W porównaniu do poprzedniej wersji poprawiona została znacząco jakość tłumaczenia automatycznego, dodano wiele nowych opcji i możliwości programu, bardzo rozszerzono słownik. Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć lingwistyki komputerowej jakość tłumaczenia jest wyższa od wszelkich innych systemów tłumaczących sprzedawanych w Polsce, mechanizmy tłumaczenia uwzględniają zaś już nie tylko reguły gramatyki i składni, lecz także kontekst semantyczny danego słowa: znaczenie danego słowa jest rozpatrywane w powiązaniu ze znaczeniami słów sąsiednich, co pozwala na znacznie dokładniejsze niż dotychczas tłumaczenie.

Katalog opcji programu jest bardzo obszerny. Program ma m.in. następujące możliwości:
· udostępnia kilkanaście trybów pracy, m.in. automatyczny, interaktywny; umożliwiają one pełną kontrolę nad tłumaczonym tekstem;
· bardzo rozszerzone słowniki programu z setkami tysięcy zwrotów, idiomów i przykładów użycia dostępne są zarówno osobno, jak i podczas procesu tłumaczenia;
· program umożliwia tworzenie i zmianę słownika użytkownika; można również w łatwy sposób w ciągu kilku chwil dodać do niego słownik specjalistyczny złożony nawet z wielu tysięcy haseł, jeśli potrzebne jest to np. do tłumaczenia testów fachowych;
· tłumaczy pliki tekstowe, dokumenty Word, strony internetowe, a także bieżącą zawartość schowka (nowość); umożliwia zapis m.in. w formacie Word (nowość), a także natychmiastowe wysłanie przetłumaczonego tekstu jako e-mail (nowość);
· program umożliwia zapamiętanie przetłumaczonych zdań w archiwum (nowość); raz dokonane tłumaczenie może być dowolnie często wykorzystywane przy tekstach podobnych ? bardzo przydatna opcja przy tłumaczeniu np. formularzy lub tekstów zawierających powtarzające się fragmenty;
· zdanie tłumaczone można wyświetlić w postaci tabeli, pozwalającej na łatwą i dokładną analizę wszystkich znaczeń wyrazów danego zdania;
· wybór spośród 55 kontekstów tematycznych pozwala na dokładne dostosowanie słownictwa do rodzaju tekstu;
· istnieje opcja automatycznego doboru profilu rozpoznawanego tekstu;
· program rozpoznaje wszelkie formy fleksyjne oraz analizuje złożenia niemieckie;
· opcje gramatyczne pozwalają zachować właściwe formy grzecznościowe i niuanse stylistyczne danego języka;
· dostępna jest opcja korekty przetłumaczonego tekstu przez kliknięcie na przetłumaczony wyraz;
· możliwe jest przetłumaczenie i wyświetlenie w słowniku tekstów zaznaczonych w innych programach (nowość);
· możliwe jest przetłumaczenie wybranego fragmentu tekstu;
· dołączony jest osobny program do tłumaczenia nawet wielu plików po kolei, np. w tle podczas używania innych programów (nowość);
· program obsługuje wiele słowników użytkownika (nowość); można je zmieniać w zależności od tego, nad jakim tekstem pracuje się w danej chwili;
· rozbudowana opcja sprawdzania pisowni umożliwia sugerowanie poprawnych form przez program (nowość);
· inne opcje to np. możliwość ponownego przetłumaczenia wybranego zdania, odnajdywanie zdania z tekstu źródłowego przez kliknięcie na zdanie przetłumaczone i odwrotnie, opcja wyświetlenia zdań z tekstu źródłowego i przetłumaczonego obok siebie i dziesiątki innych.


Program dokonuje bardzo złożonej i wielostronnej analizy gramatycznej, składniowej i leksykalnej poszczególnych zdań i całego tekstu; analizuje formy wieloznaczne, kategorie gramatyczne, szyk zdania, powiązania międzywyrazowe. Nowością jest analiza wyrazów w ich szerokim kontekście, uwzględniająca nie tylko ich funkcję w zdaniu i formę gramatyczną, lecz także ich znaczenie i znaczenie wyrazów sąsiednich.

Interfejs programu jest pełnym i wygodnym edytorem tekstu w wersji polskiej i niemieckiej, dostosowanym do współpracy z MS Word i innymi edytorami tekstu.

TŁUMACZ STRON INTERNETOWYCH
Tłumacz stron internetowych jest samodzielnym programem, dodawanym gratis do kompletu. Współpracuje z przeglądarką Internet Explorer 4.0 i jej wyższymi wersjami. Tłumaczy dowolne strony internetowe w języku niemieckim i polskim bezpośrednio w oknie przeglądarki. Tłumacz stron internetowych umożliwia też m.in. wybór profilu tłumaczonego tekstu oraz podmianę znaczeń w przetłumaczonym tekście.

WIELKI SŁOWNIK
Słownik programu jest największym niemiecko-polskim i polsko-niemieckim słownikiem komputerowym w Polsce: liczy on 600.000 haseł, które mają 1.000.000 tłumaczeń. Jest w pełni funkcjonalny i może być używany samodzielnie. Znaleźć w nim można setki tysięcy zwrotów, będących ilustracjami poszczególnych haseł, przykłady użycia wyrazów oraz objaśnienia odnośnie użycia właściwego odpowiednika. Interfejs słownika umożliwia m.in. wyszukiwanie ciągów znaków, zwrotów z danym wyrazem, dodawanie własnych komentarzy, słów i znaczeń, a także podgląd znaczeń słów zaznaczonych w innych programach (nowość). Oczywiście można w nim odnaleźć wszelkie formy odmiany wyrazów, a także informacje o odmianie słów odmieniających się nieregularnie.


Więcej informacji: [email]
Najnowszą wersją jest 4.0, a wersja 3.0 akurat dziwnym trafem jest także dostępna na pebie. Czyżby koleś handlował piratami, które dziś dziecko z przedszkola umie sobie za darmo ściągnąć ...
jeśli nie jesteś tym zainteresowany to pozostaw to bez komentarza, gdyż twoje wypowiedzi nie wnoszą nic do tego tematu.

a tak poza tym to nie są piraty, tylko oryginalne programy