Proszę o pomoc w sprawdzeniu

Temat przeniesiony do archwium.
Mógłby mi ktoś sprawdzić czy zdania po niemiecku są poprawne? Bardzo proszę i z góry dziękuje za pomoc.

W Niemczech Wypieka się ponad 300 różnych gatunków chleba.
*In Deutschland gebacken mehr als 300 verschiedene Arten von Brot .
Statystyczny Niemiec wypija rocznie ponad 140 litrów piwa
*Statystyczny Niemiec wypija rocznie ponad 140 litrów piwa.
Z Niemiec pochodzi zwyczaj ubierania choinki.
*Z Niemiec pochodzi zwyczaj ubierania choinki.
Słowo Niemcy pochodzi o słowiańskiego określenia niemi.
*Deutschland Wort kommt aus dem slawischen stumm bestimmen.
Najdłuższą niemiecką rzeką jest Ren. Ren ma 865 kilometrów.
*Der längste deutsche Fluss ist der Rhein. Ren ist 865 km
Obywatele tego kraju żyją średnio prawie 80 lat.
*Die Bürger dieses Landes leben im Durchschnitt fast 80 Jahren.
Niemcy odbierające telefon nie mówią “słucham”, tylko przedstawiają swoje nazwisko.
*Deutschland Empfangen von Telefon sagt nicht " hören " nur Ihren Namen zeigen .
W Bawarii piwo jest oficjalnie uznawane za jedzenie.
*In Bayern, Bier offiziell als Lebensmittel anerkannt.
W Niemczech występuje najwięcej ogrodów zoologicznych (ponad 400).
*In Deutschland gibt es viele Zoos (mehr als 400) .
Pierwsza drukowana książka była wydana w języku niemieckim.
*Die erste gedruckte Buch wurde in deutscher Sprache veröffentlicht.
Częśćiej pije się tu kawe niż herbate.
*Teile trinken hier Kaffee als Tee.
Kraj ten zamieszkuje około 2 1[tel]Polaków.
*Das Land hat eine Bevölkerung von rund 2 1[tel]Polen .
Większość taksówek w Niemczech jest marki Mercedes.
*Die meisten Taxis in Deutschland ist Mercedes .
Müller to najbardziej popularne nazwisko w Niemczech.
*Müller ist der beliebteste Name in Deutschland.
Angela Merkel jest kanclerzem Niemiec.
*Angela Merkel ist die Kanzlerin von Deutschland.
W Niemczech jest ponad 12,8 tysięcy km autostrad
*In Deutschland gibt es mehr als 12.800 Kilometer Autobahnen.