pilne sprawdzenie! jedno zdanie

Temat przeniesiony do archwium.
czy to jest dobrze?? prosze o sprawdzenie :))

Nikt nie jest na tyle chory, by nie mógł pomóc drugiemu i nikt nie jest na tyle zdrowy, by nie potrzebować pomocy.

Niemand ist so krank, dass er nicht dem anderen helfen könnte und niemand ist so gesund, dass er keine Hilfe benötigt.
Cytat: Gabberin
... dass er nicht dem anderen helfen könnte... dass er keine Hilfe benötigt.
?
um nicht dem anderen helfen zu koennen, und um keine Hilfe zu benoetigen.

?? :)
????
?!?
sprawdzi ktos powyzsze zdanie?
Temat przeniesiony do archwium.

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia