Korekta (kilka zdań).

Temat przeniesiony do archwium
Proszę o korektę.


Ich gehe für Haltestelle, (wsiadam do autobusu) und fahre. Ich aussteige und gehe nach links, denn geradeaus. Daneben Bäckerei biege nach rechts ab und
wisse der Schule.

Idę na przystanek, wsiadam do autobusu i jadę. Wysiadam i idę w lewo, później prosto. Obok piekarni skręcam w prawo i widzę szkołę.
Ich gehe zur Haltestelle, steige in den Bus ein und fahre.Ich steige aus und gehe nach links, dann geradeaus.
Neben der Bäckerei biege ich rechts ab und sehe die Schule.

« 

Brak wkładu własnego

 »

Brak wkładu własnego