Dwa zdania do sprawdzenia...Bardzo proszę...!

Temat przeniesiony do archwium
Czy mogliby mi Państwo pomóc znaleźć rówieśnika do korespondencji z Niemiec? - Könnten Sie mir helfen finden den Altersgenossen in den Briefwechsel aus Deutschland?


Za okazana pomoc z góry dziękuję. - Ich bedanke mich im Voraus fur ihre Muhe.
1. Könnten Sie mir helfen, den Altersgenossen zum Briefwechsel aus Deutschland zu finden.
1. Könnten Sie mir helfen, den Briefwechsel mit einem Altergenossen aus Deutschland aufzunehmen
Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Mühe

« 

Brak wkładu własnego