pomocy--- j!!!!!

Temat przeniesiony do archwium
Moja rodzina składa się z 4 osób. Mieszkamy w Hrubieszowie. Mój tata Józef, który ma 45 lat, pracuje jako makler.Moja mama Danuta jest gospodynią domową.
Moja siostra Ewelina jest studentka we Wrocławiu.Ma 22 lata
Mam jeszcze babcie Alicję,ma 65 lat ,dziadka ktory ma 66 lat. W domu mam kota Mobiego jest u nas już 7 lat


Meine Familie besteht aus 4 Personen. Wir wohnen in Hrubieszowie.Mein Papa Josef, der 45 Sommer hat, er arbeitet als der Makler.Meine Mama Danuta ist Haushaushälterin .
Meine Schwester Eveline ist die Studentin in Breslau.Meine 22 die Jahre
Ich habe noch der Omas Alicję, ktoryhat 65 Sommer , des Großvaters er hat 66 Jahre. Ich habe in dem Haus die Katze Mobiego er ist bei uns schon 7 Jahre
Meine Familie besteht aus 4 Personen. Wir wohnen in Hrubieszowie. Mein Vater Josef ist 45 Jahre alt und arbeitet als Makler. Meine Mama Danuta ist Haushälterin.
Meine Schwester Eveline ist 22 Jahre alt und studiert im Breslau.
Ich habe noch eine Oma(Großmutter), die heiß Alicję und ist 65 Jahre alt, und einen Opa(Großvater) er ist 66 Jahre alt. Ich habe in meinem Haus einen Kater Mobie er ist bei uns schon 7 Jahre

« 

Pomoc językowa

 »

Studia językowe