Pilne tłumaczenie

Temat przeniesiony do archwium
Witam... jako że nigdy nie uczyłem się języka niemieckiego zwracam się z prośbą o przetłumaczenie tego tekstu, zdania mogą być trochę zmienione tylko, żeby zachowały swoje znaczenie. Bardzo dziękuje życzliwym osobom :-) (czas mnie trochę goni)

Klasa humanistyczna-dwujęzyczna

Klasa humanistyczna kształci umiejętność interpretacji, rozwija wraźliwość estetyczną, uczy rozumienia zjawisk dawnej i współczesnej kultury. W roku szkolnym 2005/2006 powstały "Warsztaty dziennikarsko-politologiczne". W ramach warsztatów uczniowie uczestnicza w zajęcicach m.in w radiu Katowice.
Ponadto klasy humanistyczne biorą udział w międzynarodowych wymianach młodzieży, wyjazdach naukowych i sesjach filmoznawczych.


Bardzo dziękuje !!!

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia