Kilka zdań do tłumaczenia na niemiecki. prośba

Temat przeniesiony do archwium.
„Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.”
Celem umowy o dzieło jest osiągnięcie określonego w jej treści rezultatu. Umowa o dzieło powinna być uwieńczona konkretnym i sprawdzalnym rezultatem. Wynagradzany jest sam rezultat a nie samo działanie. W Polsce Umowy o dzieło nie są objęte składkami ubezpieczenia społecznego.

Dzięki z góry
Cytat: madarczis
„Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.”
Celem umowy o dzieło jest osiągnięcie określonego w jej treści rezultatu. Umowa o dzieło powinna być uwieńczona konkretnym i sprawdzalnym rezultatem. Wynagradzany jest sam rezultat a nie samo działanie. W Polsce Umowy o dzieło nie są objęte składkami ubezpieczenia społecznego.

Dzięki z góry
Nie spinaj się tak. Moko ci to odrobi, więc czego?
Im Rahmen eines Vertrags für Arbeitsauftragsnehmer verpflichtet bezeichnet, Arbeit zu verrichten, und Vertrags Vergütung zu zahlen. "
Das Ziel der Vertragsarbeit ist es, ein bestimmtes Ergebnis in ihrem Inhalt zu erreichen. Auftragsarbeiten sollten mit konkreten und nachprüfbaren Ergebnissen gekrönt. Es belohnt das gleiche Ergebnis, aber nicht die gleiche Wirkung. In Polen, Arbeitsverträge werden durch die Sozialversicherungsbeiträge nicht gedeckt.
Wielkie dzięki Bibe :) :) :)
Cytat: madarczis
Wielkie dzięki Bibe :) :) :)
na szczęście Moko zrobi tak, żeby Pani nie zauważyła, że to ktoś za ciebie zrobił, bo i tak nic nie kminisz, więc wszystko jedno, co ci się da.
heniekh. Kup sobie maść na ból dupy. Smaruj 2 razy dziennie. Ten tekst potrzebuje w sprawach zawodowych.
To tłumaczenie przepuszczone przez google translate to mogłeś sobie podarować...
Temat przeniesiony do archwium.

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie