Niemiecki cytat do przetłumaczenia

Temat przeniesiony do archwium.
Witam,
proszę o pomoc w przetłumaczeniu poniższego cytatu na j. polski albo jeśli łatwiej na angielski.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc :-)

Wir verstehen unter Fachsprachen heute
die Variante der Gesamtsprache, die der Erkennt-
nis und begrifflichen Bestimmung fachspezifischer
Gegenstände sowie der Verständigung über sie
dient und damit den spezifischen kommunika-
tiven Bedürfnissen im Fach allgemein Rechnung
trägt. Fachsprache ist primär an Fachleute gebun-
den, doch können an ihr auch fachlich Interes-
sierte teilhaben. Entsprechend der Vielzahl der
Fächer, die man mehr oder weniger exakt unter-
scheiden kann, ist die Variante ’Fachsprache’ in
zahlreichen mehr oder weniger exakt abgrenz-
baren Erscheinungsformen realisiert, die als Fach-
sprachen bezeichnet sind. Je nach fachlich be-
stimmter Situation werden sie schriftlich oder
mündlich gebraucht, sowohl innerhalb der Fächer
(fachintern) als auch zwischen den Fächern (inter-
fachlich)
Cytat: Kotlesikk
Witam,
proszę o pomoc w przetłumaczeniu poniższego cytatu na j. polski albo jeśli łatwiej na angielski.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc :-)

Wir verstehen unter Fachsprachen heute
die Variante der Gesamtsprache, die der Erkennt-
nis und begrifflichen Bestimmung fachspezifischer
Gegenstände sowie der Verständigung über sie
dient und damit den spezifischen kommunika-
tiven Bedürfnissen im Fach allgemein Rechnung
trägt. Fachsprache ist primär an Fachleute gebun-
den, doch können an ihr auch fachlich Interes-
sierte teilhaben. Entsprechend der Vielzahl der
Fächer, die man mehr oder weniger exakt unter-
scheiden kann, ist die Variante ’Fachsprache’ in
zahlreichen mehr oder weniger exakt abgrenz-
baren Erscheinungsformen realisiert, die als Fach-
sprachen bezeichnet sind. Je nach fachlich be-
stimmter Situation werden sie schriftlich oder
mündlich gebraucht, sowohl innerhalb der Fächer
(fachintern) als auch zwischen den Fächern (inter-
fachlich)
i tak nic nie skminisz, boś baba.
Wir verstehen unter Fachsprachen heute
die Variante der Gesamtsprache, die der Erkennt-
nis und begrifflichen Bestimmung fachspezifischer
Gegenstände sowie der Verständigung über sie
dient und damit den spezifischen kommunika-
tiven Bedürfnissen im Fach allgemein Rechnung
trägt. Fachsprache ist primär an Fachleute gebun-
den, doch können an ihr auch fachlich Interes-
sierte teilhaben. Entsprechend der Vielzahl der
Fächer, die man mehr oder weniger exakt unter-
scheiden kann, ist die Variante ’Fachsprache’ in
zahlreichen mehr oder weniger exakt abgrenz-
baren Erscheinungsformen realisiert, die als Fach-
sprachen bezeichnet sind. Je nach fachlich be-
stimmter Situation werden sie schriftlich oder
mündlich gebraucht, sowohl innerhalb der Fächer
(fachintern) als auch zwischen den Fächern (inter-
fachlich)
Normalnie nie tłumaczę za free, ale nie lubię chamstwa i grubiaństwa "obszczymurków" - bo autora powyższego komentarzu inaczej nie można nazwać... i pomimo, że baba rozkminiam !!!!
pod pojęciem języki fachowe rozumiemy całokształt pojęć służących do opisu obiektów z danej dziedziny oraz umożliwiających porozumiewanie się odnośnie tej dziedziny. Język fachowy przynależy do fachowców w danej branży, ale mogą się niem posługiwać także zainteresowani daną dziedziną. W zależności od sytuacji zawodowej można się nim posługiwać pisemnie lub ustnie zarówno w obrębie danej dyscypliny, jak również między nimi.

« 

Nauka języka

 »

Życie, praca, nauka