Bardzo proszę o przetłumaczenie tekstu

Temat przeniesiony do archwium
Rozważając efekty zmian wybraliśmy te same zmiany w latach. Obniżki w roku 2009 w okresie 2 letnim dały pozytywną zmianę w postaci wzrostu inflacji. Przypomnę największa w badanym okresie 7 lat.
Rok 2010 bez zmian stóp w tym okresie dał także pozytywny skutek małych zmian inflacyjnych (niewielki spadek). Najmniejsze zmiany roczne w stosunku do całego okresu.
Rok 2011 to rok podwyżek stóp w sumie o 1. Opóźnienie wskazuje że nastąpiła spora zmiana w poziomach inflacji, mocne przewidywane obniżenie.
Kolejny 2012 niewielkie zmiany stóp nie zmieniały znacząco trendów inflacyjnych dalej inflacja kierowała się ku obniżce.
W 2013 podjęto odważną decyzje obniżenia stóp w ciągu roku w sumie o 1,75 niestety nie dało to zamierzonego skutku inflacja tylko lekko wyhamowała spadanie lecz w konsekwencji rok 2015 ukazał deflacje.
Podsumowując badane opóźnienie 8 kwartałów (2lat) znacznie lepiej przedstawia podjęte decyzje przez NBP. Trafność i okres czasowy jest zdecydowanie lepszy niż t-4Q. Można powiedzieć że zdecydowana większość decyzji dała pozytywny skutek. Efektywność jest o wiele wyższa. Z analizowanych danych można wywnioskować, że polska gospodarka ma mocno opóźniony okres działania impulsu monetarnego. Możemy mieć tylko nadzieje że osoby odpowiedzialne za politykę pieniężną wiedzą o tym i dostosowują do tego swoje decyzje o zmianach stóp.

 »

Pomoc językowa