8 zdań na temat świąt Bożego Narodzenia (Präsens i Perfekt)

Temat przeniesiony do archwium.
Dzień dobry. Mam problem. Jestem dość słaby z języka niemieckiego. Musiałem utworzyć z podanych poniżej zwrotów 8 zdań w czasie teraźniejszym a następnie zamienić je na Perfekt. Czy ktoś mógłby mi to sprawdzić?

Heu unter die Tischdecke legen
die Krippe aufstellen
die Oblate teilen
Geschenke bekommen
in die Kirche zur Mette gehen
den Weinachtsmarkt besuchen
am Heiligabend feierlich essen
Weihnachtslieder singen
im Kreis der Familie feiern

Heu unter die Tischdecke legen
Ich legte heu unter die Tischdecke.
Ich habe heu unter die Tischdecke gelegt.
die Krippe aufstellen
Ich stelle die Krippe auf.
Ich habe die Krippe aufgestelt.
die Oblate teilen
Ich teile die Oblate
Ich habe die Oblate geteiled.
Geschenke bekommen
Ich bekomme Geschenke
Ich habe Geschenke begekommt
in die Kirche zur Mette gehenn
Ich gehe zur Mette nach die Kirche
Ich sind zur Mette nach die Kirche gegangen
den Weinachtsmarkt besuchen
Ich besuche den Weinachtsmarkt
Ich sind Weinachtsmarkt gebesucht.
am Heiligabend feierlich Essen
Ich esse am Heiligabend feierlich
Ich habe am Heiligabend gegessen.
im Kreis der Familie Feiner
Ich feierte im Kreis der Familie
Ich habe im Kreis der Familie gefeiert.
Heu unter die Tischdecke legen
Ich lege Heu unter die Tischdecke.
Ich habe Heu unter die Tischdecke gelegt.

die Krippe aufstellen
Ich stelle die Krippe auf.
Ich habe die Krippe aufgestellt.

die Oblate teilen
Ich teile die Oblate
Ich habe die Oblate geteilt.

Geschenke bekommen
Ich bekomme Geschenke
Ich habe Geschenke bekommen.

in die Kirche zur Messe gehen
Ich gehe zur Messe in die Kirche
Ich bin zur Messe in die Kirche gegangen

den Weihnachtsmarkt besuchen
Ich besuche den Weihnachtsmarkt
Ich habe den Weihnachtsmarkt besucht.

am Heiligabend feierlich Essen
Ich esse feierlich am Heiligabend
Ich habe am Heiligabend feierlich gegessen.

im Kreis der Familie feiern
Ich feiere im Kreis der Familie
Ich habe im Kreis der Familie gefeiert
edytowany przez Iwcia81: 31 paź 2015

« 

Brak wkładu własnego

 »

Studia językowe