Części zdania-studia

Temat przeniesiony do archwium.
Witam, czy jest ktoś w stanie pomóc mi w rozbijaniu zdań i rozpoznawaniu ich poszczególnych części?
Jako student dostałem takowe zadanie, jednak nie jestem stanie sobie poradzić z niektórymi. Mianowicie przy zdaniach typu "Ich gehe" ich to Subjekt, a gehe to Prädikat, jest to całkowicie oczywiste. Jednak problem pojawia się gdy w zdaniu występuje więcej słów i dochodzą Dativobjekt, Akkusativobjekt, Temporaladverbial itp. Zdania, które sprawiają mi problem to:
Es regnet.- Czy w tym przypadku es jest Subjektlos?
Ich glaube ihn zu gewinnen.
Mir wurde erzählt, dass…
Handelt es sich um ein größeres Geschäft?
Ihm wurde auf seine Frage erwidert, dass …
Es gibt fünf Kontinente.
Es regnet - mamy do czynienia z tzw. Funktjonssubiekt. Nie ma znaczenia samego w sobie, ale jest potrzebny, żeby zdanie było poprawne gramatycznie. regnet -> Prädikat

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

germanistyka