Forma bierna z czasownikiem sich lassen i bezokolicznikiem - ćwiczenia z niemieckiego

ćwiczenie nr
#1537
poziom
intermediate
Twoja historia

Polecenie:

Verwandle die Passivsätze in Sätze mit dem Verb sich lassen + Infinitiv.

Zamień zdania w stronie biernej na zdania z sich lassen + bezokolicznik.

  1. Dieser Kaffee kann nicht getrunken werden.

  2. Hier kann gut getanzt werden.

  3. Nicht jedes Gedicht kann übersetzt werden.

  4. Gefühle können nicht gekauft werden.

  5. Im Schwimmbad kann nicht getaucht werden.

  1. Nicht jeder Verbrecher kann verhaftet werden.

  2. Dieser Film kann nicht empfohlen werden.

  3. Dieses Kleid kann nicht angezogen werden.

  4. Diese Kälte kann nur schwer ertragen werden.

  5. Diese Beschädigung kann nicht repariert werden.

Więcej ćwiczeń dla Inne formy dla strony biernej - język niemiecki:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.