Inne formy dla strony biernej - język niemiecki

W języku niemieckim zamiast strony biernej można używać także innych, pełniących tę samą funkcję, form. Zamiana taka zachodzi najczęściej w zdaniach z czasownikami modalnymi.

Formy konkurencyjne dla strony biernej to przede wszystkim:

lassen + sich + Infinitiv (bezokolicznik) - dać się zrobić

playDas lässt sich nicht sagen. = playDas kann nicht gesagt werden.
Tego nie da się powiedzieć.
playHier lässt sich gut schlafen. = playHier kann gut geschlafen werden.
Tu da się dobrze spać.
playFehler lassen sich nicht vermeiden. = playFehler können nicht vermieden werden.
Błędów nie da się uniknąć.
playDiese Frage lässt sich nicht beantworten. = playDiese Frage kann nicht beantwortet werden.
Na to pytanie nie da się odpowiedzieć.

sein + zu + Infinitiv (bezokolicznik) - być do zrobienia

playChinesisch ist schwer zu verstehen. = playChinesisch kann schwer verstanden werden.
Chiński jest trudny do zrozumienia.
playDie Rechnung ist zu bezahlen. = playDie Rechnung muss bezahlt werden.
Rachunek jest do zapłacenia. (Musi zostać zapłacony.)
playDie Klassenarbeiten sind zu korrigieren. = playDie Klassenarbeiten müssen korrigiert werden.
Klasówki są do poprawy. (Muszą zostać poprawione.)
playDie Formulare sind zu unterschreiben. = playDie Formulare müssen unterschrieben werden.
Formularze są do podpisania. (Muszą zostać podpisane.)

sein + Adjektiv (przymiotnik z końcówką -bar, -lich, -wert) - być jakimś

playDer Film ist empfehlenswert. = playDer Film kann empfohlen werden.
Ten film jest godny polecenia.
playDiese Handschrift ist nicht lesbar. = playDiese Hanschrift kann nicht gelesen werden.
Ten rękopis jest nieczytelny.
playNicht jeder Wunsch ist erfüllbar. = playNicht jeder Wunsch kann erfüllt werden.
Nie każde życzenie jest do spełnienia.
playNicht jede Batterie ist wiederaufladbar. = playNicht jede Batterie kann wieder aufgeladen werden.
Nie każda bateria może zostać ponownie naładowana.
Komentarze (1)

Der Rechnung ist zu bezahlen. - rodzajnik jest zły, powinno być : Die Rechnung ist zu bezahlen, a tak poza tym bardzo ciekawa stronka pozdrawiam

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.