Strona bierna w języku niemieckim

Strona bierna jest wykorzystywana w języku niemieckim znacznie częściej niż w języku polskim. Używamy jej przede wszystkim gdy chcemy powiedzieć iż pewna czynność została przez kogoś wykonana.

playDer Brief wird von Hans geschrieben. List jest pisany przez Hansa.

Najważniejsza jest wykonywana czynność a nie osoba, która tę czynność wykonuje. Dlatego też w zdaniach biernych osoba wykonująca czynność często nie jest wymieniana.

playDir wird viel geholfen. Tobie dużo się pomaga.
playIn der Küche wird gekocht. W kuchni się gotuje.

Strona bierna w czasie teraźniejszym powstaje przy użyciu czasownika posiłkowego werden oraz trzeciej formy czasownika (Partizip II), która znajduje się na końcu zdania.

Passiv = werden + Partizip II

Pamiętajmy, iż czasownik werden odmienia się nieco inaczej niż pozostałe czasowniki:

liczb pojedyncza liczba mnoga
ich playwerde wir playwerden
du playwirst ihr playwerdet
player
playsie
playes
wird playsie
playSie
werden
playDer Laden wird um 8 Uhr geschlossen. Sklep zostanie zamknięty o 8.
playDie Zeitung wird nicht gerne gelesen. Ta gazeta nie jest chętnie czytana.
playDer Verletzte wird operiert. Ranny jest operowany.
playDas Auto wird noch heute repariert. Ten samochód zostanie naprawiony jeszcze dzisiaj.

Aby powiedzieć, że coś zostało zrobione przez konkretną osobę używamy słówka von (a rzeczownik stojący po nim jest w celowniku - der Dativ).

playDie Schüler werden von dem Lehrer gefragt. Uczniowie są pytani przez nauczyciela.
playDie Haare dieser Dame werden von einer Friseuse gekämmt. Włosy tej pani są czesane przez fryzjerkę.
playBücher werden von einem Verlag herausgegeben. Książki są wydawane przez wydawnictwo.
playDer Hund wird von seinem Herrn gefüttert. Ten pies jest karmiony przez swojego pana.

Gdy podmiotem w zdaniu jest man, jego funkcję w stronie biernej przejmuje es.

playMan raucht hier nicht. >> playEs wird hier nicht geraucht. Tutaj się nie pali.
playMan spricht hier Deutsch. >> playEs wird hier Deutsch gesprochen. Tutaj mówi się po niemiecku.
playMan geht dort nicht gerne. >> playEs wird dort nicht gerne gegangen. Tam chodzi się niechętnie.

Es w stronie biernej może stać tylko na początku zdania. Jeśli na pierwszym miejscu w zdaniu jest inny wyraz niż es, wówczas es nie występuje wcale.

playMan isst hier nicht. >> playEs wird hier nicht gegessen.
playHier wird nicht gegessen.
Tutaj się nie je.
playMan baut dort viel. >> playEs wird dort viel gebaut.
playDort wird viel gebaut.
Tam dużo się buduje.
playMan kocht dort sehr gut. >> playEs wird dort sehr gut gekocht.
playDort wird sehr gut gekocht.
Tam bardzo dobrze gotują.

Jak zamienić stronę czynną na stronę bierną?

O tym, że zmianie ulega forma czasownika już wiemy. Przed nami druga część zadania: zamienienie podmiotu na dopełnienie i dopełnienia na podmiot.

playDas Kind isst ein Eis. >> playEin Eis wird von dem Kind gegessen.
Dziecko je loda. Lód jest jedzony przez dziecko.
playDer Mann kauft ein Auto. >> playEin Auto wird von dem Mann gekauft.
Ten mężczyzna kupuje samochód. Samochód jest kupowany przez tego mężczyznę.
playDer Lehrer fragt einen Schüler. >> playEin Schüler wird von dem Lehrer gefragt.
Nauczyciel pyta ucznia. Uczeń jest pytany przez nauczyciela.
playIch besuche ihn. >> playEr wird von mir besucht.
Odwiedzam go. On jest odwiedzany przeze mnie.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Kann Ich eine Frage bilden, sollten Sie mir helfen?
Erst móchte ich mit netten Frau im deutsche Sprache schreiben,
und dann bitte ich um eine Antwortung

Czy poprawne jest to że tworząc zdanie w stronie biernej z czegoś takiego
Was kann man in Polen zum Frustuck trinken?
i teraz sie zastanawiam ob ms und wo ich es benutzen
i powstaje mi coś takiego

Was kann es im Polen zum Frustuck getrunken werden?
Czy to będzie poprawne zdanie cz raczej bez es, pytam ekspertów