ÖSD/Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego

AUSTRIACKI DYPLOM JĘZYKA NIEMIECKIEGO (w skrócie ÖSD)

jest uznaną przez Państwo Austriackie wspólną inicjatywą dwóch austriackich ministerstw. Egzaminy ÖSD przeprowadzane są zgodnie z międzynarodowymi przepisami (ustalenia Rady Europy) pod ścisłą kontrolą ze strony odpowiednich organów. Certyfikat ÖSD jest uznanym w Europie i na świecie świadectwem znajomości języka niemieckiego. Jego posiadanie zwiększa Państwa szanse w życiu zawodowym, akademickim i codziennym wszędzie tam, gdzie wymagana jest udokumentowana znajomość języka niemieckiego.
Egzaminy Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) mogą Państwo zdawać w Österreich Institut Warszawa cztery razy do roku (w marcu, czerwcu, lipcu oraz październiku).


W celu zdania takiego egzaminu należy w odpowiednim terminie zgłosić się do biura, wypełnić formularz oraz dokonać przelewem opłaty egzaminacyjnej.


Materiały pomocnicze


W sekretariacie Instytutu można nabyć odpłatnie materiały, które pomogą przygotować się samodzielnie do każdego z egzaminów ÖSD. Komplet (książka + CD) kosztuje 70 PLN.Wyniki egzaminu

Informacji o wynikach egzaminu można zasięgnąć osobiście w sekretariacie po upływie około dwóch tygodni od egzaminu. Są one także umieszczane na stronie internetowej Instytutu.

Certyfikat odbierają się osobiście (z dowodem osobistym) w sekretariacie Instytutu.Co zrobić, gdy nie zda się egzaminu?

W przypadku nie zdania jednej z części egzaminu (pisemnej lub ustnej), jest możliwość zdania danej części w ciągu jednego roku w podanych terminach. Dokonuje się wtedy wtedy połowy ustalonej opłaty.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.