przetłumaczenie zdań ;)

Temat przeniesiony do archwium

Brak wkładu własnego
Wpis zamieszczony (lub przeniesiony) do grupy "Brak wkładu własnego" oznacza, że autor wpisu nie zadał sobie trudu samemu spróbować poradzić sobie z zadaniem lub prośba o tłumaczenie została przepuszczona przez Google Translator. Jeśli ktoś z użytkowników forum ma czas i ochotę może odpisać na taki wpis ale jeśli takiej odpowiedzi nie będzie - nie ma co się denerwować - po prostu nikomu nie chce się odrabiać zadań za kogoś ;-)

Dlatego zachęcamy do własnych prób - szansa na odpowiedź jest znacznie większa.

mam na niemiecki przygotować tłumaczenie takich zdań
1. najbardziej lubię grać w koszykówkę
2. nie bardzo lubię Rocka i uważam że Pop jest ciekawszy.
3. polityka mnie zupełnie nie interesuje
4. oglądanie telewizji jest nudne
5.bieganie sprawia mi największą przyjemność
6 wolę kino chociaż bilety są drogie
7. popołudniami mam często wolne mimo tego nie wychodzę z domu (w celach rozrywkowych)
8.w każdą niedzielę robimy wycieczki na zieloną trawkę, ponieważ kochamy przyrodę
9. nordic wolking jest ciekawy ale pływanie jest ciekawsze niż nordic wolking a najciekawsze są sporty siłowe
10. sport kształtuje sylwetkę wzmacnia mięśnie i poprawia wytrzymałość
do tego potrzebuję krótki opis jak funkcjonuje unia europejska
UE jest jedynym w swoim rodzaju partnerstwem gospodarczym i politycznym między 28 krajami europejskimi, które razem zajmują większą część kontynentu.
UE opiera się na zasadzie praworządności. Oznacza to, że podstawą wszystkich jej działań są traktaty, przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez wszystkie państwa członkowskie. Traktaty te określają cele UE w wielu obszarach jej działalności.
Do najważniejszych celów należy promowanie praw człowieka zarówno w samej Unii, jak i na całym świecie. Poszanowanie godności ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność oraz poszanowanie praw człowieka – to podstawowe wartości UE
Instytucje i inne organy UE
Rada Europejska określa ogólny kierunek polityki UE, nie jest jednak uprawniona do przyjmowania prawa. Jej pracami kieruje przewodniczący – obecnie Herman Van Rompuy – a w jej skład wchodzą szefowie państw i rządów oraz przewodniczący Komisji. Rada odbywa posiedzenia przynajmniej co pół roku, trwają one kilka dni.
Stanowienie prawa

W procesie stanowienia prawa UE uczestniczą trzy główne instytucje:

Parlament Europejski, który reprezentuje obywateli UE i jest przez nich bezpośrednio wybierany
Rada Unii Europejskiej, która reprezentuje rządy państw członkowskich. Pracom Rady przewodniczą kolejno poszczególne kraje UE w ramach tzw. prezydencji
Komisja Europejska, która reprezentuje interesy całej Unii.
Ważną rolę odgrywają dwie inne instytucje:

Trybunał Sprawiedliwości stoi na straży stosowania prawa europejskiego
Trybunał Obrachunkowy kontroluje finansowanie działań Unii.
Unia Europejska posiada szereg innych, wyspecjalizowanych instytucji i organów międzyinstytucjonalnych:

Europejski Bank Centralny odpowiada za europejską politykę pieniężną
Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) wspiera Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, który to urząd sprawuje obecnie Catherine Ashton. Przewodniczy ona posiedzeniom Rady do Spraw Zagranicznych oraz kieruje wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, czuwając przy tym nad spójnością i koordynacją działań zewnętrznych UE.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny reprezentuje społeczeństwo obywatelskie, pracodawców i pracowników
Komitet Regionów reprezentuje władze regionalne i lokalne
Europejski Bank Inwestycyjny finansuje projekty inwestycyjne UE i wspiera małe przedsiębiorstwa poprzez Europejski Fundusz Inwestycyjny
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach UE
Europejski Inspektor Ochrony Danych odpowiada za ochronę danych osobowych obywateli
Urząd Publikacji publikuje informacje o UE
Europejski Urząd Doboru Kadr zajmuje się rekrutacją pracowników do instytucji i innych organów UE
Europejska Szkoła Administracji zapewnia specjalistyczne szkolenia dla pracowników UE
prosze o pomoc;)
przygotowywuj!

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Pomoc językowa