Zdania pomóżcie !!!!!!!!!!!!!!!!

Temat przeniesiony do archwium.
Brak wkładu własnego

Wpis zamieszczony (lub przeniesiony) do grupy "Brak wkładu własnego" oznacza, że autor wpisu nie zadał sobie trudu samemu spróbować poradzić sobie z zadaniem lub prośba o tłumaczenie została przepuszczona przez Google Translator. Jeśli ktoś z użytkowników forum ma czas i ochotę może odpisać na taki wpis ale jeśli takiej odpowiedzi nie będzie - nie ma co się denerwować - po prostu nikomu nie chce się odrabiać zadań za kogoś ;-)

Dlatego zachęcamy do własnych prób - szansa na odpowiedź jest znacznie większa.

1.Ważnym warunkiem naszego życia jest rozwój duchowy.
2.Musimy stwierdzić, że dużo ludzi w polityce jest niemoralnych.
3.W przyszłości będę pracował w Unii Europejskiej.
5.Wświecie jest duże zapotrzebowanie na ropę i benzynę.
5.Nie chciałbym cię urazić.
6.Jakim językiem mówi się w Szwajcarii?
7.Interesują się regigią i gospodarką świata.
8.Za granicą chciałabym doskonalić znajomość języka.
9.Czy mógłbym pana prosić o powtórzenie?
Wichtige Voraussetzung für unser Leben ist geistige Weiterentwicklung
Wir mußten fesstellen, dass sehr viele Politiker unmoralisch sind
In der Zukunft werde ich in der Europäischen Union arbeiten.
In der Welt herrscht großer Bedarf nach Öl und Benzin.
Ich möchte dich nicht verletzen.
Welche Sprache spricht man in der Schweiz?
Sie interessieren sich für Religion und Wirtschaft in der Welt.
Im Ausland möchte ich meine Sprachkennntisse verbessern.
Kann ich sie bitten, zu wiederholen? Könnten sie bitte wiederholen?

« 

Brak wkładu własnego

 »

Brak wkładu własnego