Pomoc

Temat przeniesiony do archwium.
Kochani, wiem to dużo, proszę pomóżcie. Mogę zawalić rok przez niemiecki. Proszę poprawcie błędy w części dla Laury. Serdecznie dziękuję!:
Laura(a01): Cześć, jestem Laura. Hallo Ich bin Laura.
Max(a01): Dag Laura, ik ben Max.
Laura(f01): Jak się masz? Wie geht is?
Max(a02+f01): Gut, mit du?
Laura(a02+f02): Też dobrze. Czy ty jesteś wielkim sportowcem? Auch gut. Bist du ein großer Sportler?
Max(a03,04 + f02): (Antwort + Frage )
Laura(a03+ f03): Ja nie jestem wielką kobietą sportu ze względu na moje medyczne ograniczenia, dlatego zajmuję się więcej muzyką. Jakie sporty uprawiasz na tym obozie? Ich bin wegen meiner medizinischen Einschränkungen keine großartige Sportlerin, also mache ich mehr Musik. Welche Sportarten treiben Sie außerhalb dieses Camps?
Max(a05,06,07+f03): (Antwort + Frage )
Laura(a04,05+ f04): Uwielbiam grać w siatkówkę i czesto uprawiam fitness. Trenuję zazwyczaj w domu a latem gram w siatkówkę na plaży. Czy miałeś kontuzję podczas uprawiania sportu? Ich spiele gerne Volleyball und mache oft Fitness. Normalerweise trainiere ich zu Hause und im Sommer spiele ich Volleyball am Strand. Hattest du beim Sport eine Verletzung?
Max(a08+ f04): (Antwort + Frage)
Laura(a06,07,08+ f05): Tak, kiedyś uszkodziłam sobie nadgarstek podczas grania w siatkówkę. Skoro mówimy teraz o siatkówce...Czy ty widziałeś jak Asterix Avo Beveren zdobył tytuł mistrzowski w siatkówce? Po raz trzynasty w historii klubu są mistrzami Belgii w siatkówce kobiet. Kobiety są dobre w siatkówkę. Ja, ich habe mir einmal beim Volleyball das Handgelenk verletzt. Jetzt, wo wir über Volleyball sprechen. Haben Sie gesehen, wie Asterix Avo Beveren die Volleyball-Meisterschaft gewonnen hat? Zum dreizehnten Mal in der Vereinsgeschichte sind sie belgische Frauen-Volleyball-Meisterinnen. Frauen sind gut im Volleyball.
Max(a09,10,11,12+ f05): ( Antwort – mówi o niemieckim atlecie)
Laura(a09+ f06): Bardzo ciekawe. Zastanawiam się, czy w Niemczech łatwo jest połączyć sport ze szkołą? Sehr interessant. Ich frage mich, ob es in Deutschland einfach ist, Sport und Schule zu verbinden?
Max(a13,14+ f06): (Antwort + Frage )
Laura(a10+ f07,08,08): Ja mam czas na ćwiczenia po szkole. Co ze szkołą u ciebie? Jak długo trwa jeden dzień w szkole? Ile czasu trwa jedna lekcja? Ich habe Zeit, nach der Schule zu trainieren. Was ist mit Schule? Wie lange dauert ein Schultag? Wie lange dauert eine Stunde?
Max(A15,16,17+f07,08): (Antwort + Frage- zadaje pytania dotyczące szkolnictwa w Belgii )
Laura(a11,12,13,14,15): W szkole, do której chodzę, lekcje zaczynają się o 8.20 i zwykle kończą się o 15.20. Czasami szkoła zaczyna się trochę poźniej o 9.10 i wtedy kończy o 16.10. Jestem przeważnie siedem godzin w szkole. Mam też bardzo długą przerwę na posiłek. W Belgii jedna lekcja w szkole trwa czterdzieści pięć minut. In der Schule, die ich besuche, beginnt der Unterricht um 8.20 Uhr und endet normalerweise um 15.20 Uhr. Manchmal beginnt die Schule etwas später um 9.10 Uhr und endet dann um 16.10 Uhr. Ich bin normalerweise sieben Stunden in der Schule. Ich habe auch eine sehr lange Pause für eine Mahlzeit. In Belgien dauert eine Schulstunde 45 Minuten.
Max(f09,10): (Frage – zadaje pytanie dotyczące wakacji szkolnych w Belgii)
Laura(a16,17,18+ f10,11): W Belgii mamy 2 miesiące wakacji. Od lipca do końca sierpnia. W trakcie roku szkolnego mam również dodatkowe 6 tygodni wakacji. Co z wakacjami w Niemczech? Masz dużo wakacji? Wir haben 2 Monate Urlaub in Belgien. Von Juli bis Ende August. Während des Schuljahres habe ich zusätzlich 6 Wochen Urlaub. Was ist mit Urlaub in Deutschland? Hast du viele Ferien?
Max(a20+ f11): (Antwort+ zadaje dwa pytania)
Laura(a19,20): Tak, zgadza sie. Niestety muszę już iść, mam za chwilę mecz siatkówki. Das stimmt. Leider muss ich jetzt gehen, ich habe gleich ein Volleyballspiel.
Max(a21):(Było miło cię poznać.Do następnego razu! Cześć!)
Laura(a21): Do widzenia! Auf Wiedersehen!

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Pomoc językowa