Podział prefiksów

Temat przeniesiony do archwium.
Dobry wieczór,

chciałbym upewnić się, że prawidłowo podzieliłam prefiksy. Jest to jedno z zadań na egzamin dyplomowy.
1) prefiksy gramatyczne np. ge-, prefiksy słowotwórcze np. ver-
2) prefiksy rdzenne (einheimische) i obce
3) trennbare i untrenbare

Nigdzie nie mogę znaleźć jednego konkretnego podziału. Chciałbym się upewnić, że mój podział jest prawidłowy. Prosiłabym o ewentualne wskazówki/poprawki.
Jakie jest pełne brzmienie tego zadania na egzamin dyplomowy?
Die Klassifikation der Präfixe.
Toż masz już od pilnego Moko, to czego tu?

« 

Egzaminy

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia