Sprawdzenie krótkiego protokołu

Temat przeniesiony do archwium
Byłabym bardzo wdzięczna jeżeli ktoś sprawdzi czy w tym tekście są błędy i je poprawi...

Lehrveranstaltung beginnt der Lehrer mit der Überprüfung der Tabelle, die wir am 10.11.2014 bekommen haben. Die Tabelle betrifft der Arbeit am Primärtext. Unserer Hausaufgabe war die Ergänzung der Tabelle auf der rechten Seite. Jeder von Studenten hat einen Abschnitt abgelesen.
Dann haben wir sich der Tabelle angesehen, die früher mit dem blauen Druck ergänzt wurde. Der Lehrer hat uns ein paar Fragen gestellt: welche Sätze sind für uns verständlich, welche verursachen Schwierigkeiten und was steht noch im Text drin (eigenen Wörter gesagt).
Die Studenten antworteten, dass wir auf zusätliche Materialen hinweisen sollen, die uns während der Arbeit am Text helfen können. Sie haben auch zugegeben, dass wir eigene Bemerkungen und Erklärungen neben dem Text schreiben sollen. Auf diese Weise haben wir begonnen , um einzelne Fragmente zu besprechen.

Ungefähr 30 Minuten vor dem Ende der Lehrveranstaltung fragte uns der Lehrer, wer hat “Woyzeck” von Georg Büchner gelesen. Dann wurden wir auf zwei Gruppe geteilt. Die beide Gruppen bekommen der Inhalt des Buches und der Befehl um dieser Text zu beschreiben.

Durch folgende 20 Minuten haben die Studenten am Text arbeiten und am Ende der Lehrveranstaltung darstellen die beide Gruppen die Ergebnisse der Zusammenarbeit. Die Studenten erfuhren, dass sie nur die Hauptsachen darstellen sollen, statt das ganz Leben von Woyzeck Schritt für Schritt beschreiben.
In diesem Betrieff unsere Hausaufgabe fur die nächste Sitzung ist der Text noch einmal genau zu lesen, wichtigste Informationen über die Gestalt ( Woyzeck) finden. An der nächsten Sitzung sollen wir unsere Ergebnisse kurz darstellen.
Poprawiać musisz sama.
Polski odpowiednik jest nieznany i próba przetłumaczenia wychodzi mało logicznie.
Za wskazówki i tak się obrazisz, więc po co mi to?
Nauczyciel rozpoczął zajęcia sprawdzeniem tabeli, którą otrzymaliśmy 10.11.2014 r. Tabela dotyczy pracy nad tekstem prymarnym. Naszym zadaniem domowym było uzupełnienie tabeli znajdującej się po prawej stronie.Każdy ze studentów odczytał jeden akapit.
Następnie przyjrzeliśmy się tabeli, która wcześniej została uzupełniona niebieską czcionką/ niebieskim drukiem. Nauczyciel zadał nam kilka pytań : które zdania są dla nas zrozumiałe? Które zdania sprawiają nam kłopoty ( w zrozumieniu )? Co jeszcze znajduje się w tekście, mówiąc własnymi, nieskomplikowanymi słowami? Studenci odpowiedzieli ,że powinniśmy zwrócić uwagę na materiały, które mogą nam pomóc podczas pracy z tekstem. Dodali również, że powinniśmy zapisywać własne spostrzeżenia i wyjaśnienia obok tekstu. W ten sposób rozpoczęliśmy omawiać poszczególne fragmenty.
Około 30 Minut przed końcem zajęć, nauczyciel zapytał nas, kto przeczytał utwór pt. "Woyzeck". Następnie zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Obie grupy otrzymały treść książki i polecenie aby opracować tekst.
Przez następne 20 minut studenci pracowali z tekstem , a na koniec zajęć obie grupy przedstawiły rezultaty wspólnej pracy.
Studenci dowiedzieli się ,że zadanie polegało na tym, aby przedstawić tylko najważniejsze rzeczy dotyczące Woyzeck'a , zamiast opisywać życie postaci krok po kroku.
W tym wypadku naszą pracą domową jest ponowne przeczytanie Woyzeck'a i znalezienie tylko najważniejszych informacji dotyczących tej postaci. Na następnych zajęciach powinniśmy krótko przedstawić rezultaty naszej pracy.

Za wskazówki się nie obrażę.
;)

« 

Życie, praca, nauka