Au-pair

Temat przeniesiony do archwium
Potrzebne osoby do badań mgr, który były na wyjeździe Au-pair najlepiej do Niemeic i nietylko!!

Temat pracy: „Przyczyny i skutki migracji w ramach wyjazdów Au-pair”

Indywidualny wywiad pogłębiony
1. Jak postrzegasz migrację w ramach realizacji programu Au-pair?
-cechy/istota
wyjazdu( na czym polega itp./ jeśli jechałaś przez biuro to co oferują)
- wady/ zalety ( wg ciebie; jak postrzegasz taki wyjazd, czy daje jakieś perspektywy)

2. Przyczyny wyjazdu?
- bodziec/ motyw/ powód wyjazdu ( np. motyw ekonomiczny, kulturalny, polityczny, chęć poznania czegoś nowego, innej kultury, język, ucieczka z Polski - jak był w twoim przypadku, indywidualna przyczyny)
- wyobrażenia/ oczekiwania związane z wyjazdem/obawy/oczekiwania ( jak wyobrażałaś sobie taki pobyt/ czy cały pobyt gościłaś w jednej rodzinie?- jeżeli nie to jakie były przyczyny zmiany?)

3. Jak wyglądała twoja organizacja wyjazdu?
- samodzielna/ przez biuro pośrednictwa
-formalności związane z wyjazdem ( jeśli jechałaś przez biuro pośredniczące to co musiałaś zrobić, jakie dokumenty złożyć żeby wyjechać, ile czasu trwało poszukiwanie rodziny goszczącej; jeśli inaczej udało Ci się wyjechać jako Au-pair( przez znajomych itp.) to opisz jak do tego doszło)
- czy wyjazd był legalny?, co ci umożliwiał ( ubezpieczenie/kurs językowy itp.)-krótki opis w kilku zdaniach.

4. Jak przebiegały twoje relacje z rodziną goszczącą?
-obowiązki/ wymagania /specyfika pracy opiekunki
-więzi/relacje
-dom rodziny goszczącej/ warunki itp.
-proces integracji z rodziną ( jak cię przyjęli/ jak wyglądał twój dzień-tydzień pracy)
- czy po powrocie do kraju utrzymujesz kontakty z rodziną/ chętnie się z Tobą kontaktują.

5. Jak wyglądały relację z innymi Au-pair?
- czy takie w ogóle były?/ kiedy i gdzie się spotykaliście itp./ jak wyglądały takie spotkania

6. Z jakimi różnicami kulturowymi się zetknęłaś?
-akceptacja/odrzucenie ( przykłady)
-proces integracji ( przebieg procesu integracji z nową kulturą)
-przykłady różnic kulturowych/ co cię zaskoczyło/zdziwiło (na przykładzie rodziny goszczącej i otoczenia(kursy językowe/spotkanie z innymi Au-pair); jak walczyłaś z różnicami, jak próbowałaś się zintegrować/ co lub kto ci w tym pomógł
- czy spotkałaś/ łeś się ze stereotypami o Polakach/ jeśli tak to z jakimi i czy miały wpływ na relacje z innymi7. Czy bycie Au-pair wiąże się z satysfakcją/ prestiżem? Jeśli tak to dlaczego?
-przykłady
-przywileje/ ulgi.
-po zakończeniu programu miałaś możliwość zostania dłużej na jakiś innych warunkach/ czy skorzystałaś, jeśli nie to dlaczego?

8. Jak uważasz jaki był Twój przewidywany i osiągnięty rozwój związany z wyjazdem?
-np. doświadczenia nabyte podczas pobytu za granicą/ umiejętności.
- realizacja postawionego celu? (udało się zrealizować czy też nie)

9. Charakterystyka społeczno demograficzna badanej zbiorowości:
-działalność przed wyjazdem ( kiedy np. po maturze, w trakcie studiów itp. wyjechałaś w wyjechałaś/łeś ramach programu Au-pair; Ile masz lat i ile miałaś/łeś lat w momencie wyjazdu, skąd jesteś-z Polski; iloma i w jakim wieku dziećmi się zajmowałeś/łaś
- aktualne zajęcia/ podjęte działania po powrocie;


Pytania są ponumerowane. W myślnikach są hasła/pytania szczegółowe, a więc to co ma się znaleźć (każdy wyjazd jest indywidualnym przypadkiem, odpowiedz tak jak było w twoim) w odpowiedzi do poszczególnych pytaniach.
Będę bardzo wdzięczna za opowiedzenia na te pytania!! Jest to wywiad a więc minimum 10-20 zdań na każde pytanie- jeśli masz więcej do powiedzenia to jak najbardziej pisz, na jedne z pytań można odpowiedzieć w kilku zdaniach, inne natomiast potrzebują większego skupienia i precyzji co wiąże się z dłuższą odpowiedzią.
Bardzo dziękuję za udział w badaniach !!!!!!!!!

Pozdrawiam

Ewa Nocoń
opracowania proszę przesyłać na adres e-mai: [email]

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Brak wkładu własnego