PRACA WAKACYJNA DLA STUDENTÓW W NIEMCZECH 2008

Temat przeniesiony do archwium.
Oferowane prace dotyczą głównie takich dziedzin jak: gastronomia, hotelarstwo, rolnictwo - w niewielkim stopniu przemysł.
O zatrudnienie w okresie przerwy wakacyjnej w Niemczech mogą ubiegać się studenci:
 studiów wyższych dziennych, zaocznych i wieczorowych (z wykluczeniem studentów ostatniego roku),
 zameldowani lub studiujący na terenie województwa mazowieckiego,
 w wieku 18-35 lat,
 deklarujący gotowość podjęcia zatrudnienia przez co najmniej 2 miesiące, w okresie letnich wakacji (maksymalnie do 3 miesięcy),
 posiadający dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego (należy udokumentować co najmniej 3 letnią naukę języka niemieckiego). Nieprawdziwe dane dotyczące znajomości języka mogą spowodować zerwanie umowy przez pracodawcę i przedwczesne „wysłanie” studenta do Polski.

Osoby zainteresowane powinny się zgłaszać wraz z legitymacją studencką oraz dokumentem poświadczającym co najmniej 3 letnią znajomość języka po formularz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, przy ul. Ciołka 10A pok. 315, tel. 022/532-22-22 do 12 grudnia br. (ilość formularzy ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń). Z uwagi na konieczność wypełnienia formularza przez studenta oraz dziekanat uczelni prosimy zainteresowanych o nie zwlekanie ze zgłoszeniami.

« 

Brak wkładu własnego

 »

Brak wkładu własnego