Rozmówka sterowama do sprawdzenia

Temat przeniesiony do archwium.
w lato uczestniczyłam w kursie języka niemieckiego w Hamburgu. W grupie było 10 osób. Szybko sie zaprzyjaźniliśmy. Lekcje były bardzo ciekawe i dużo się nauczyłam. Chciałam Cię odwiedzić, ale niestety zgubiłam twój adres. Kurs bardzo mi się podobał.

Im Sommerferien habe ich in dem Deutsch Kurs in Hamburg teilgenommen. In der Gruppe waren 10 Personen. Die Lektionen waren sehr negierig und ich habe viel gelernt.Ich wollte dich besuchen, aber ich verlor deine Adresse. Ein Kurs sehr mich gefiel.
Im Sommerferien – „im“ jest zle

„teilnehmen“ nie laczy sie z „in“, tylko z innym przyimkiem, zobacz w slowniku

„Deutsch Kurs“ zla pisownia

negierig – pisownia zle i zle dobrane slowko

Ein Kurs sehr mich gefiel.
-rodzajnik okreslony musi byc tutaj
-gefallen laczy sie z Dativ´em, a „mich” to Akkusativ
-niepoprawny szyk zdania, czasownik musi byc na drugim miejscu
In Sommerferien habe ich an dem Kurs deutsch ain Hamburg teilgenommen. In der Gruppe waren 10 Personen. Die Lektionen waren sehr interessant und ich habe viel gelernt.Ich wollte dich besuchen, aber ich verlor deine Adresse. Der Kurs gefiel sehr mir .


a teraz jest dobrze?
Tutaj jeszcze:

*In Sommerferien = In den Sommerferien
*an dem Kurs = an einem Deutschkurs
*Der Kurs gefiel sehr mir. = Der Kurs gefiel mir sehr.
dziękuje za pomoc.