Krótka notatka - proszę o sprawdzenie.

Temat przeniesiony do archwium.
In den Ferien war ich auf dem Sprachkurs in Anglia. Ich wohnte bei der englischen Familie. Auf dem Anfang hatte ich eine Probleme mit dem Verständigen. Ich fühlte mich unbehaglich.Später anfreundten wir. Er schwer war trennen sich sich. Sie przygotwali für mich ein Empfang auf das Verabschieden. Dann fuhren Sie mich auf dem Bahnhof und verabschiedeten mich.

W wakacje byłam na kursie językowym w Angli. Mieszkałam u angielskiej rodziny. Na początku miałam problemy z porozumiewaniem się. Czułam się nieswojo. Później się zaprzyjaźniliśmy. Trudno było się rozstać. Państwo przygotwali dla mnie przyjęcie na pożegnanie. Potem zawieźli mnie na dworzec i pożegnali

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie