Prośba o sprawdzenie oferty

Temat przeniesiony do archwium.
Witam.
Mam prośbę o sprawdzenie oferty, którą tłumaczyłem z języka polskiego na niemiecki. Niestety mój niemiecki jest jeszcze słaby więc świadom jestem, że jest tam wiele błędów. Poniżej podaję tekst polski a pod nim moje niemieckie tłumaczenie:

Mycie, konserwacja i czyszczenie - okien, elewacji, stropów, rynien i połaci dachowych z dachówki ceramicznej, z nawierzchnią bitumiczną lub metalową.
Malowanie - elewacji, dachów.
Naprawy i remonty - bieżące oraz kompleksowe naprawy: dachów płaskich i stromych, rynien, elewacji budynków, kominów.
Montaż siatek zabezpieczających przed ptakami oraz chroniących przed wypadnięciem zwierząt domowych.
Montaż systemu stop-ptak (kolce).
Przycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie konarów oraz suchych gałęzi.
Przyjmujemy zlecenia wszelkiego rodzaju wymagające wykorzystania specjalistycznych technik wysokościowych.

Reinigung und Wartung- Fenster, Fassaden, Dächer, Dachrinnen und Dächer mit Keramikfliesen , mit den Straßenbitumen oder Metall.
Malerei - Fassaden, Dächer.
Reparaturen und Renovierungen - aktuelle und umfassende Reparatur: Flach- und Steildächer , Dachrinnen , Fassaden, Schornsteine.
Die Montage der Schutznetze gegen Vögel und Schutz vor herabfallenden Haustieren .
Die Installation des Systems Vogel-Stop (Spikes)
Baumschnitt und Pflege von Bäumen, Entasten und trockene Äste.
Wir nehmen Aufträge aller Art, die Verwendung von spezialisierten Techniken Höhe erfordert.

Z góry dziękuję :)