Sprawdzenie tłumaczenia zdań

Temat przeniesiony do archwium
Witam, proszę o sprawdzenie czy podane zdania zostały poprawnie przetłumaczone. Z góry dziękuję :)

1. Podjęliśmy wszelkie środki, żeby zwiększyć konkurencyjność.
Wir haben alle Mittel ergriffen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
2. W naszym biurze dochodzi do wymiany poglądów na różne tematy.
In unserem Büro kommt zum Meinungsautausch auf verschiedenen Themen.
3.Prezydent złożył oficjalną wizytę w Anglii.
Präsident hat einen offiziellen Besuch in Großbritannien abstattet.
4. Nieodpowiedzialny kolega został pociągnięty do odpowiedzialności.
Der unverantworliche Kollege wurde zur Verantwortung gezogen.
5. Ta umowa została uznana przez naszego kierownika.
Diese Vertrag wurde von unserem Betriebsleiter akzeptiert.
6. Jestem zdania, że możemy pogłębić naszą współpracę.
Ich bin der Meinung, dass wir unsere Zusammenarbeit vertiefen können.
7.Ona wypowiedziała się przeciw.
Sie hat sich dagegen ausgesprochen.
8. Czy skierowałaś apel do rzecznika praw obywatelskich?
Hast du einen Appell an Menschenrechtsbeauftragte gerichtet?
9. Kto stał na szczycie delegacji?
Wer hat auf dem Gipfel der Dienstreise gestanden?
10.To porozumienie zostało unieważnione.
Diese Verainbarung wurde für ungültig erklärt.
Nu, od czorta literówek. Jak by nikt tego nie czytał przed publikacją.
Po - też nikogo nie obchodzi, bo przecież dzielny Moko od crosspostingu już odrobił lekcje za nieuka.
edytowany przez heniekh: 30 mar 2019

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia