pomoc językowa -Bitte mir helfen

Temat przeniesiony do archwium
Witam wszystkich!Jak ktoś będzie miał ochotę to proszę mi przetłymaczyć te rzeczowniki.
1.Häuslichkeit
2.Naturverbundenheit
3.Offenheit-otwartość?
4.Schönheit-piękno?
5.Sensibilität-wrażliwość?
6.Seriosität
7.Zärtlichkeit-czułość?
8.Sportlichkeit

« 

Brak wkładu własnego

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie