bardzo proszę o przetłumaczenie 2 zdań

Temat przeniesiony do archwium
Proszę o pomoc przy 2 zdaniach...
1. Idealny uczeń szanuje nauczycieli i ma z nimi dobry kontakt
2. Jest też koleżeński i zawsze pomaga kolegom, kiedy tego potrzebują
Z góry dziękuję.. Gruße
to chyba tak

1. Der ideale Schüler ehren Lehrer und hat mit ihnen der gute Kontakt.
2. Ist auch kameradschaftlich und hilft er immer den Kollegen, wann brauchen sie diesen.
prawie;)

1. Idealny uczeń szanuje nauczycieli i ma z nimi dobry kontakt
Ein idealer Schüler hat Hochachtung vor Lehren und steht mit ihnen in gutem Kontakt.

2. Jest też koleżeński i zawsze pomaga kolegom, kiedy tego potrzebują
Er ist auch kameradschaftlich und hilft immer den Kollegen, wenn sie seine Hilfe brauchen.

prosze i pozdrawiam;]

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Pomoc językowa