Prośba o przetłumaczenie na język niemiecki (zmiana czegoś na świecie)

Temat przeniesiony do archwium
Witam ,
tym razem mam nadzieję ,że umieszczam w dobrym miejscu i ktoś pomoże :)

Jedną rzecz jaką chciałabyś zmienić na świecie.

Chciałabym aby wszyscy politycy pracowali charytatywnie. Aby osoby w zasiadające w rządzie nie otrzymywali ,żadnych pensji a to co robią wykonywali pasją . Wydaje mi się ,że takie podejście zmieniło by w szczególności polską politykę, nie było by w niej kłótni, rywalizacji i zawiści z którą możemy obserwować prawie codziennie. A cały system szybko stanął by na nogi i pracował sprawniej. Chciałabym aby pieniążki które wcześniej były przeznaczone na pensje polityczne były zainwestowane w szpitalach dzięki czemu ludzie płacili by mniejsze składki zdrowotne i więcej zarabiali do reki co polepszyło by standard życia. Nadwyżkę pieniędzy przeznaczyła bym na schroniska i domy dziecka aby mogły funkcjonować na wyższym poziomie niż dotychczas.
Cytat: Aniaaaaaaa
i ktoś pomoże :)

Bestimmt nicht. Solchen faulen Säcken hilft nur ein Kopfschuss.
doch-doch...
https://niemiecki.ang.pl/forum/pomoc-jezykowa/213157/page/2#post1337441
Jedną rzecz jaką chciałabyś zmienić na świecie.
Chciałabym aby wszyscy politycy pracowali charytatywnie. Aby osoby w zasiadające w rządzie nie otrzymywali ,żadnych pensji a to co robią wykonywali pasją . Wydaje mi się ,że takie podejście zmieniło by w szczególności polską politykę, nie było by w niej kłótni, rywalizacji i zawiści z którą możemy obserwować prawie codziennie. A cały system szybko stanął by na nogi i pracował sprawniej. Chciałabym aby pieniążki które wcześniej były przeznaczone na pensje polityczne były zainwestowane w szpitalach dzięki czemu ludzie płacili by mniejsze składki zdrowotne i więcej zarabiali do reki co polepszyło by standard życia. Nadwyżkę pieniędzy przeznaczyła bym na schroniska i domy dziecka aby mogły funkcjonować na wyższym poziomie niż dotychczas.
Eine Sache, die ich an der Welt gerne verändern würde.
Ich wünschte, dass alle Politiker ehrenamtlich tätig sind. Ich wünschte, dass die Menschen, die irgendein Amt innehaben, kein Gehalt dafür bekommen. Ich glaube, dass so ein Vorgehen die polnische Politik grundlegend verändern würde, es gäbe keinen Streit mehr, keine Konkurrenz, und keinen Neid, mit denen wir heute täglich konfrontiert werden. Das reformierte System würde nur noch sachlich arbeiten. Ich wünschte, dass die Gelder, die früher für die Gehälter der Politiker aufgewändet wurden, in Kinderkrankenhäuser investiert würden, dass die Menschen weniger für die ärztliche Behandlung zahlen müssten und, dass sie mehr verdienen, das würde den Lebensstandart verbessern. Überschüssige Gelder würde ich in (na schroniska?) und Kinderheime investieren, dass sie auf einem höheren Niveau arbeiten könnten als bisher.
So, und gelernt hast Du gar nichts.

« 

Inne

 »

Zentrale Mittelstufenprüfung