Proszę o przetłumaczenie zdań na język Niemiecki

Temat przeniesiony do archwium.
1.Od 3 października 1990 Niemcy są ponownie zjednoczone
2. Najważniejszym organem ustawodawczym jest Bundestag
3. Parlament składa sie z dwóch izb Bundestagn i Bundesratu
4. Parlamenty londów nazywamy Landtag
5. Szefem rzadu jest Kanclerz
6. Kanclerz powołuje ministrów i określa głowne linie polityki.
7. Prezydent ma rolę reperezentacyjną.
8. Niemcy są krajem związkowym, a wiec federacją
9. Landy mają daleko idącą autonomię
10 Bundestag tworzą posłowie wybrani przez naród, Bundesrat tworzą przedstawiciele poszczególnych landów

« 

Pomoc językowa

 »

Brak wkładu własnego