Mógłby mi ktoś sprawdzić tłumaczenie ?

Temat przeniesiony do archwium.
Przetłumaczyłam tekst z polskiego na Niemiecki, ale nie jestem przekonana o poprawności tych tłumaczeń. Byłabym bardzo wdzięczna jeżeli ktoś zechciałby mi poprawić moje błędy. Z góry dziękuje.

1.Das Deutsch ist irgendeiner aus am oftmals verwendeter Zungen in Europa.
Die deutsche Sprache wird in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein, und der oben genannten Norditalien, Ost-Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Ostfrankreich, in Ostpolnischen, der Tschechischen Republik, Russland und Rumänien gesprochen, wie auch in anderen europäischen Ländern.
Auf Deutsch sagt 128 Millionen Menschen. Dies entspricht etwa 18% aller Menschen in der Welt.


2.Deutschland ist eines der stärksten Länder der Welt in wirtschaftlicher Hinsicht.
Deutschland ist eine bedeutende Wirtschaftsmacht in der Europäischen Union und der vierte von wirtschaftlich am weitesten entwickelten Länder der Welt. Auf globaler Ebene sie sind der zweitgrößte Exporteur. Deutsch Unternehmen genießen international einen hervorragenden Ruf. Wichtige Industriezweige sind Automobilindustrie und Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie, Umwelttechnologie und Nanotechnologie.
Darüber hinaus hat die Schweiz eine der höchsten Lebensstandards in der Welt.


3. Kenntnisse der deutschen Sprache eröffnet Geschäftschance
In Deutschland wirtschaftskraft eröffnet viele Geschäftsmöglichkeiten. Deutschland ist ein attraktiver Ort für ausländische Investoren. Auf ihrem Bereich es jetzt ist 500 größten Unternehmen der Welt. Insgesamt handlungen hier 45000 von ausländischen Unternehmen. Die bekanntesten Unternehmen gehören: BMW, Daimler, Siemens, Lufthansa, SAP, Bosch, Infineon, BASF.

1. Język niemiecki jest jednym z najczęściej używanych języków w Europie.
W języku Niemieckim mówi się w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu i Lichtensteinie oraz w w północnych Włoszech, wschodniej Belgii, Holandii, Danii, wschodniej Francji, w wschodniej części Polski, w Czechach, Rosji i Rumunii, jak też w innych krajach Europy.
W języku niemieckim mówi 128 milionów ludzi. Odpowiada to około 18% wszystkich ludzi na świecie.


2.Niemcy są jednym z najsilniejszych panstw świata pod względem gospodarczym.
Niemcy są potęgą gospodarczą w Unii Europejskiej, a czwartym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajów na świecie. Na poziomie globalnym, są drugim największym eksporterem. Niemieckie firmy cieszą się doskonałą opinią międzynarodową. Ważne branże to przemysł motoryzacyjny i budowa maszyn, elektrotechnika, chemia, technologie ochrony środowiska i nanotechnologia.
Ponadto, Szwajcaria ma jeden z najwyższych standardów życia na świcie.


3. Znajomość języka niemieckiego otwiera możliwości biznesowe
Potęga gospodarcza w Niemczech otwiera wiele możliwości biznesowych. Niemcy są atrakcyjnym miejscem dla inwestorów zagranicznych. Na ich terenie znajduje się teraz 500 największych firm na świecie. Ogółem działa tutaj 45000 firm zagranicznych. Do najbardziej znanych firm należą: BMW, Daimler, Siemens, Lufthansa, SAP, Bosch, Infineon, BASF.
Wg mnie zdania są trudne raz po polsku, drugi robi się tak w niemieckim, co utrudnia pisownie i tym samym gramatykę. Wiele bym uprościła. "Deutschland hat eine starke wirtschaftliche Position in der Welt" -Niemcy mają mocną gospodarczą pozycję w świecie. To by uprościło to co wyżej i pisownia byłaby podobna do codziennej mowy. No ale to Twoja praca. :)

« 

Wyjazd do de i socjal

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie