Sprawdzenie

Temat przeniesiony do archwium
Czy mógłby ktoś sprawdzić/przetłumaczyć ? :( Nikt nie chciał przetłumaczyć to sama spróbowałam :(

Na początku chce skończyć szkołę i pójść na studia. Po studiach chciałbym zostać dziennikarzem. Chciałbym pracować w gazecie lub w telewizji. O rodzinie na razie nie myślę. Może w przyszłości będę miał żonę i dwójkę dzieci.

Am Anfang will ich die Schule absolvieren und die Studien zu beginnen. Wenn ich die Studien beende, plane ich ein Journalist sein. Ich würde in der Zeitung oder im TV arbeiten. An Familie denke ich nicht. Vielleicht in der Zukunft werde ich eine Frau und zwei Kindern haben.
Zuerst will ich die Schule beenden und das Studium beginnen. Wenn ich das Studium abschließe, plane ich, Journalist zu werden. Ich würde gern bei der Zeitung oder beim Fernsehen arbeiten. An Familie denke ich nicht. In der Zukunft werde ich wahrscheinlich eine Frau und zwei Kinder haben.

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Pomoc językowa