Dativ/Akkysativ/Nominativ

Temat przeniesiony do archwium.
Przetłumacz zdania z języka niemieckiego na język polski i wpisz odpowiednie rodzajniki i końcówki przymiotnika:
1. In was für ... Team hat jeder eine Aufgabe?
2. Was für ... Aufgabe hat jeder?
3. Was für ... Ziel haben alle Aufgaben?
4. Was für ... Chef braucht jede Gruppe?
5. An was für ... Project hat die Gruppe gearbeitet?

Ja to zrobiłam tak, ale nw czy dobrze:
1. In was für einem Team hat jeder eine Aufgabe?
"dem" bo po "in" uczono mnie że jest zawsze Dativ.
Jaka drużyna ma obowiązki?
2. Was für eine Aufgabe hat jeder?
Akkusativ, bo ma- kogo? co?- obowiązek.
Jaki obowiązek ma każdy?
3. Was für ein Ziel haben alle Aufgaben?
Akkussativ, bo mają kogo? co? - cel
Jaki cel mają wszystkie obowiązki?
4. Was für dem Chef braucht jede Gruppe?
Dativ, bo potrzebuje kogo? czego?- szefa
Jakiego szefa potrzebuje każda grupa?
5. An was für ein Projekt hat die Gruppe gearbeitet?
Akkusativ, bo ma kogo? co?-projekt
Dla jakiego projektu grupa ma pracować?
Pomoże ktoś ?:(

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Kultura i obyczaje