Proszę o pomoc w tych dwóch króciutkich zadankach :)

Temat przeniesiony do archwium.
Uzupełnij zdania poniższymi rzeczownikami. Jeden rzeczownik został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego zdania.

Antivirusprogramm • Laufwerk • Maus •
Taste • Datei • Bedienungsanleitung

1 Du musst die CD ins ________________________ einlegen.
2 Ein ________________________ kann man aus dem Internet herunterladen.
3 Drücke die Shift-________________________.
4 Die ________________________ musst du genau lesen.
5 Ich habe die ________________________ nicht gespeichert.


2 Podkreśl właściwy czasownik.

1 die DVD rausnehmen / drücken
2 den Fernseher anmachen / einlegen
3 den Text löschen / brennen
4 die Daten speichern / drücken
5 den Drucker öffnen / anschließen
6 die PIN-Nummer stecken / eingeben
Cytat: Dregven
Antivirusprogramm • Laufwerk • Maus •
Taste • Datei • Bedienungsanleitung

1 Du musst die CD ins _______Laufwerk_________________ einlegen.
2 Ein ______Antivirusprogramm________ kann man aus dem Internet herunterladen.
3 Drücke die Shift-Taste________________.
4 Die ____Bedienungsanleitung____________ musst du genau lesen.
5 Ich habe die _____Datei___________ nicht gespeichert.


2 Podkreśl właściwy czasownik.

1 die DVD rausnehmen / drücken
2 den Fernseher anmachen / einlegen
3 den Text löschen / brennen
4 die Daten speichern / drücken
5 den Drucker öffnen / anschließen
6 die PIN-Nummer stecken / eingeben
5 den Drucker öffnen (im Sinne das Geshäuse) / anschließen
Cytat: riviva
5 den Drucker öffnen (im Sinne das Geshäuse) / anschließen

ale w ogóle to racja
edytowany przez klemens001: 09 gru 2015

« 

Kultura i obyczaje

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie