Passiv

Temat przeniesiony do archwium.
Proszę o sprawdzenie strony biernej dla zdań:
1. Die Wissenschaftler stellen nun ein neues Konzept zur Synthese von makroporösem Polystyrolschaum vor.
2. Makroporöser Polystyrol produziert man aus Styrol, Wasser und Glycerin.
3. Die hohe Komplexität der Herstellungsprozesse macht eine Kontrolle über Eigenschaften des Produkts zu einer Herausforderung.
4. Zunächst emulgiert man Styrol in einer wässerigen Phase (die „Ölphase“).
5. Dann schäumt man die durch ein anionisches Tensid stabilisierte Emulsion mit Stickstoff auf.
6. Im dritten Schritt löst man die Polymerisation durch Bestrahlung mit UV-Licht aus.
7. Die Gegenwart der Fenster ermöglicht den Durchfluss von Luft durch den Schaum.
8. Diese Herstellungsmethode stellt eine viel versprechende Alternative zu anderen Synthesemethoden dar.

Strona bierna:
1. Makroporösem Polystyrolschaum wird von der Wissenschaftler nun ein neues Konzept zur Synthese vorgestellt.
2. Es wird aus Styrol, Wasser und Glycerin von Makroporöser Polystyrol produziert.
3. ??
4. Es wird Styrol in einer wässerigen Phase (die „Ölphase“) von Zunächst emulgiert.
5. Es wird die durch ein anionisches Tensid stabilisierte Emulsion mit Stickstoff aufgeschäumt.
6. Es wird im dritten Schritt die Polymerisation durch Bestrahlung mit UV-Licht ausgelost.
7. Die Luft durch den Schaum wird von der Gegenwart der Fenster den Durchfluss ergemöglicht.
8. Viele versprechende Alternative zu anderen Synthesemethoden wird von diese Herstellungsmethode dargestellt.
Wychodzi mi na to, że poprzestawiałaś klocki bezmyślnie i masz nadzieję, że będzie dobrze?
Dekliniere es richtig.
Właśnie nie umiem zbytnio tego zrobić, bo nigdy nie robiliśmy tak skomplikowanych zdań. Może ktoś pomoże, albo chociaż wytłumaczy na przykładzie?
Jak masz czas kiedyś, to chętnie przelecę razem z tobą jeden przykład.
Ale, tylko jeden. I, tylko w pierwszym zdaniu.

Za trzy dni - nie mam ochoty.

Najpierw popatrz, co to deklinacja. Ale, dokładnie.
Komplikacja zdania nie ma znaczenia dla pasiwu, jeżeli rozumiesz, co zdanie oznacza.
Mam pytać, co znaczy pierwsze zdanie?
Mam pytać?

Noooo, to pytam:
co znaczy pierwsze zdanie?
Oczywiście:
co znaczy przetłumaczone na język polski.
Jeśli chętnie przelecisz jeden przykład to proszę bardzo, lecz nie ze mną
Okay.
Ein neues Konzept zur Synthese von makroporösem Polystyrolschaum wird von den Wissenschaftlern vorgestellt.
Aus Styrol, Wasser und Glycerin wird makroporöser Polystyrol produziert.

tylko to chemia jest, a ja od tego specjalistą nie jestem.
Same jajcuny i przekładacze klocków.
A, jakby było:
Smaczną kaszanę produziert man aus kiszki, krwi i kaszy.
To byłby język kuchenny?
Przecież tu chodzi o bierną, w temacie jest das Passiv. Ale to prawda, ich bin kein Spezialist für Chemie .. Dlatego dziwi mnie w ogóle czemu dają takie przykłady. Wg niemca, który nie jest również chemikiem, 3 zdanie masz walnięte, dlatego bierna tym bardziej jest źle.

zdanie może być takie
Durch die hohe Komplexität der Herstellungsprozesse wird die Kontrolle der Eigenschaften des Produkts zu einer Herausforderung.
To proste, bo dla chemików jest specjalny Passiv tzw. Passiv Gimbusiv Aggresiv i niemiec nie daje wtedy rady. Ale, nie wszyscy o tym wiedzą.
Laß dich nicht unterkriegen ..
:)
Was für´n schönes Wochenende!
Keiner will was, keiner meldet sich, jeder läßt Deutsch schleifen und alle lassen das Forum ruhen.
Gibt es was schöneres auf dieser Welt?
Nein! Gibt es nicht!
das war die magische Antwort auf alle kleinen Probleme des Lebens
Nawet pranie mi wyschło na słońcu. Ha!
Temat przeniesiony do archwium.

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia