proszę o pomoc przy sprawdzeniu tego zadania:(:(

Temat przeniesiony do archwium
Proszę o sprawdzenie tych tekstów:
Glottodydaktyka obejmująca takie dziedziny jak: akwizycja języka ojczystego (pierwszego) i języków obcych, dydaktyka tych języków, kształcenie nauczycieli języka ojczystego i języków obcych, programowanie (konstruowanie) podręczników do nauki języka ojczystego i języków obcych oraz logopedia .

Glottodidiadaktik- umfasst die Bereiche wie: Erwerb der Musttersprache (ersten) und die Fremdsprachen, Lehre dieser Sprachen, Die Lehreausbildung der Muttersprache und Fremdspachen, Programmierung( Bau) der Lehrbüchern für die Muttersprache und Fremsprachen und Logopädie.

Lehreausbildung = falsch
Lähreausbildung = richtig
alternativ
Leereausbildung
ponadto
Glottodidiadaktik = falsch
Giottotaktik = richtig.
uva.
agusia gdzie studiujesz?

« 

Pomoc językowa

 »

Brak wkładu własnego