jak to będzie po niemiecku

Temat przeniesiony do archwium
Witam.
Proszę o sprawdzenie czy poniższe zdania są poprawne.

1. Ich möchte in Deutschland studieren. ( chce w niemczech studiować)
2. Ich möchte um der Schuldienst, Geschichte und Tradition in euere Land nachfragen.( chciałabym się dowiedzieć o szkolnictwie, historii i tradycjach w waszym kraju.)
3. Ich feuere sowohl Polen als auch ausländisch Springer.( Kibicuje zarówno skoczkom polskim jak i zagranicznym.)
4. Das Lyzeum ist klein und es ist ereint mit dem Gymnasium. Alle kennen sich. ( liceum jest małe i jest połączone z gimnazjum)
5. In der Schule sind Langer und ausländisch Ausreise organisieren. ( w szkole są organizowane obozy i wyjazdy zagraniczne.)
6.Ich habe paar Fächer, die mag lernen. (Mam kilka przedmiotów których lubie się uczyć.)

Są to zdania których nie jestem pewna, do mojego wypracowania.
Dziękuję bardzo za pomoc.

Pozdrawiam
1. Ich möchte in Deutschland studieren.
2. Ich möchte etwas von Schuldienst, Geschichte und Tradition in eurem Land erfahren.( chciałabym się dowiedzieć o szkolnictwie, historii i tradycjach w waszym kraju.)
3. Ich feuere sowohl polnische als auch ausländische Springer (Skispringer?) an.( Kibicuje zarówno skoczkom polskim jak i zagranicznym.)
4. Das Lyzeum (Die allgemeinbildende Oberschule) ist klein und es (sie) ist mit dem Gymnasium verbunden. Alle kennen sich. ( liceum jest małe i jest połączone z gimnazjum)
5. In der Schule werden Lager und ausländische Ausflüge organisiert. ( w szkole są organizowane obozy i wyjazdy zagraniczne.)
6.Es gibt ein paar Fächer, die ich lernen mag.
1
Wbrew mylnym pozorom "dowiedzieć się" posiada w obu językach kilka znaczeń i tutaj użyte zostało wybrane błędne. Geschweige Schuldienst.