Czas przyszły Futur I i Futur II

Czas przyszły Futur I jest czasem złożonym z czasownika werden oraz bezokolicznika czasownika podstawowego:

Futur I = werden + bezokolicznik (Infinitiv I Aktiv)

Czasu przyszłego Futur I używamy, gdy mówimy o wydarzeniach lub czynnościach mających odbyć się w przyszłości (faktycznie lub przypuszczalnie).

playIn diesem Jahr werde ich meinen Urlaub in Spanien verbringen. W tym roku spędzę urlop w Hiszpanii.
playWirst du alleine nach Krakau fahren? Pojedziesz do Krakowa sam?
playMonika wird morgen ihre Großeltern besuchen. Monika odwiedzi jutro swoich dziadków.
playWir werden euch vom Bahnhof abholen. Odbierzemy was z dworca.
playIch werde eine Fahrkarte kaufen. Kupię bilet.

Futur I może wyrażać również czynność, która przypuszczalnie ma miejsce w teraźniejszości:

playSie wird wohl im Büro sein. Ona chyba jest w biurze.
playEr wird jetzt arbeiten. On chyba teraz pracuje.
playSie wird gerade ein Buch lesen. Ona chyba właśnie czyta ksiażkę.

Bardzo często czas przyszły w języku niemieckim wyrażany jest poprzez czas teraźniejszy (Präsens):

playSie fährt morgen nach Berlin. Ona jedzie jutro do Berlina.
playIch besuche dich. Odwiedzę cię.
playKaufen Sie dieses Auto? Kupi Pan ten samochód?
playEr schenkt seiner Schwester ein Buch zum Geburtstag. On podaruje swojej siostrze na urodziny książkę.
playFrau Sieg, wann treffen Sie sich mit Herrn Kastner? Pani Sieg, kiedy spotka się Pani z panem Kastnerem?

Wyrażeniu przekonania, że dana czynność będzie zakończona w przyszłości, służy czas Futur II. Składa się on z czasownika posiłkowego werden oraz bezokolicznika czasu przeszłego (Infinitiv II Aktiv).

Forma bezokolicznika czasu przeszłego składa się z czasownika posiłkowego (sein lub haben) oraz trzeciej formy czasownika (Partizip II). Czyli tak samo jak w czasie Perfekt.

Futur II = werden + bezokolicznik czasu przeszłego (Infinitiv II Aktiv)

playSie wird das Buch bis morgen gelesen haben. Ona przeczyta tę książkę do jutra.
playWir werden den Bus nicht erreicht haben. Nie zdążymy na ten autobus.
playBis Freitag werde ich das Fahrrad bestimmt gekauft haben. Do piątku na pewno kupię ten rower.
playKarl wird das Auto bis zum Wochenende repariert haben. Karl naprawi ten samochód do weekendu .
playSie werden in zwei Stunden angekommen sein. Oni przybędą za dwie godziny.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (4)

Ja też mieszkam w Niemczech i słyszę Futur II kilka razy dziennie. Jest on używany, wystarczy tu przyjechać i posłuchać Niemców :)

w książce "Niemiecki na poziomie. Kurs dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych" też jest podane, że Futur II ponoć jest już praktycznie nieużywany, z kolei na portalach niemieckich takiej informacji nie ma... i bądźmy tu teraz mądrzy. :)

Uważam,że nie masz racji. Mieszkam w Niemczech i wiem, że Niemcy używają Futur II. Słyszę te formy nawet kilkakrotnie dziennie, dlatego uważam,że się mylisz.

I w ogóle Futur II jest bardzo rzadko używany...