Czas zaprzeszły Plusquamperfekt

Czas zaprzeszły Plusquamperfekt jest czasem złożonym. Składa się on z czasownika posiłkowego w czasie przeszłym Imperfekt (czyli hatte lub war) oraz trzeciej formy czasownika (Partizip II). Użycie czasowników posiłkowych opiera się na tych samych zasadach, jakie obowiązują przy tworzeniu czasu Perfekt.

war
hatte
+ Partizip II = Plusquamperfekt
playIch hatte ihn nicht gesehen. Nie widziałam go.
playSie hatte sich verspätet. Spóźniła się.
playWir waren nie in der Schweiz gewesen. Nigdy nie byliśmy w Szwajcarii.
playWaren die Kinder heute ruhig gewesen? Czy dzieci były dzisiaj spokojne?

Plusquamperfekt jest czasem przeszłym nie występującym samodzielnie. Używamy go, aby powiedzieć o sytuacji lub zdarzeniu z przeszłości, które wydarzyło się przed innym wydarzeniem z przeszłości.

Zdarzenie wcześniejsze jest w czasie Plusquamperfekt a zdarzenie późniejsze jest w czasie Imperfekt.

zdarzenie późniejsze
(Imperfekt)
zdarzenie wcześniejsze
(Plusquamperfekt)
znaczenie
playEr las ein Buch. playFrüher hatte er nie ein Buch gelesen. Czytał książkę. Wcześniej nigdy nie przeczytał żadnej książki.
playGestern kam sie rechtzeitig. playVorgestern hatte sie sich verspätet. Wczoraj przyszła punktualnie. Przedwczoraj się spóźniła.
playEs war sehr kühl. playDie Sonne war schon untergegangen. Było bardzo chłodno. Słońce już zaszło.
playSie fuhr nach Griechenland. playFrüher war sie nie im Ausland gewesen. Pojechała do Grecji. Wcześniej nigdy nie była za granicą.
playEr wusste nicht, wohin er fahren sollte. playFrüher hatte er gewusst, wo die Stadt ist. Nie wiedział dokąd jechać. Wcześniej wiedział gdzie jest to miasto.
playWir brachten unsere Briefe zur Post. playWir hatten diese Briefe schon zwei Tage früher geschrieben. Zanieśliśmy listy na pocztę. Napisaliśmy je już dwa dni wcześniej.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.