Tryb rozkazujący w języku niemieckim

Tryb rozkazujący służy przede wszystkim wydaniu polecenia bądź rozkazu.

playKomm hier! Przyjdź tutaj!
playWarte mal! Poczekaj!

2. osoba liczby pojedynczej (du - ty) tworzy tryb rozkazujący poprzez utratę końcówki -st a ponadto nie dodajemy zaimka osobowego du:

playdu fragst >> playfrag! pytaj!
playdu gehst >> playgeh! idź!
playdu gibst >> playgib! daj!
playdu sprichst >> playsprich! mów!
playdu nimmst >> playnimm! weź!
playdu rufst an >> playruf an! zadzwoń!
playdu isst >> playiss! jedz!

playSprich lauter! Ich kann dich nicht hören. Mów głośniej! Nie słyszę cię.
playRuf ihn am Abend an! Zadzwoń do niego wieczorem!
playWarte einen Augenblick! Ich komme gleich. Poczekaj chwilę! Zaraz przyjdę.
playGib mir deine Hand! Daj mi swoją rękę!
playFrag mich nicht! Nie pytaj mnie!

Czasowniki mocne tworzą tryb rozkazujący dla 2. osoby liczby pojedynczej (du - ty) bez przegłosu:

playdu fährst >> playfahr! jedź!
playdu läufst >> playlauf! biegnij!
playdu schläfst >> playschlaf! śpij!
playdu wäschst dich >> playwasch dich! umyj się!
playFahr nicht so schnell! Nie jedź tak szybko!
playSchlaf gut! Śpij dobrze!
playWasch dich! Umyj się!

Tryb rozkazujący dla 2.osoby liczby mnogiej (ihr - wy) to czasownik bez zaimka osobowego:

playihr geht >> playgeht! idźcie!
playihr wartet >> playwartet! czekajcie!
playihr fahrt >> playfahrt! jedźcie!
playihr schlaft >> playschlaft! śpijcie!
playihr antwortet >> playantwortet! odpowiedzcie!
playihr steht auf >> playsteht auf! wstańcie!
playihr nehmt >> playnehmt! weźcie!

playWartet auf mich! Poczekajcie na mnie!
playSchlaft nicht so lange! Nie śpijcie tak długo!
playSteht auf, wenn der Lehrer kommt! Wstańcie, kiedy nauczyciel wchodzi!
playAntwortet schnell auf meine Frage! Odpowiedzcie szybko na moje pytanie!
playGebt dem Lehrer eure Hefte! Dajcie nauczycielowi wasze zeszyty!

Formy trybu rozkazującego dla pierwszej i trzeciej osoby liczby mnogiej (wir - my oraz Sie - Państwo) tworzy się poprzez zamienienie miejscami zaimka osobowego i czasownika:

playwir gehen >> playgehen wir! chodźmy!
playwir tanzen >> playtanzen wir! tańczmy!
playwir arbeiten >> playarbeiten wir! pracujmy!
playwir kommen >> playkommen wir! przybądźmy!
playwir singen >> playsingen wir! śpiewajmy!
playEssen wir doch schon! Jedzmy już!
playFangen wir endlich an! Zacznijmy w końcu!
playHelfen wir unseren Freunden! Pomóżmy naszym przyjaciołom!
playÖffnen wir die Tür! Otwórzmy drzwi!
playHolen wir unsere Tante vom Bahnhof ab! Odbierzmy naszą ciocię z dworca!

W stosunku do osób, do których zwracamy się per Pan/Pani/Państwo tworzenie trybu rozkazującego wygląda następująco:

playSie fragen >> playfragen Sie! proszę pytać!
playSie rufen an >> playrufen Sie an! proszę zadzwonić!
playSie nehmen >> playnehmen Sie! proszę wziąć!
playSie geben >> playgeben Sie! proszę dać!

W 3. osobie liczby mnogiej (Sie - Państwo) można dodać wyraz bitte (proszę), aby nasze polecenie brzmiało nieco uprzejmiej:

playGeben Sie mir bitte Ihre Hand! Proszę mi podać rękę!
playRufen Sie ihn bitte noch mal an! Proszę zadzwonić do niego jeszcze raz!
playLesen Sie das Formular noch mal! Proszę przeczytać ten formularz jeszcze raz!
playKommen Sie bitte nicht so spät! Proszę nie przychodzić tak późno!

Czasowniki posiłkowe sein (być), haben (mieć) i werden (stawać się) tworzą tryb rozkazujący odrębnie. Wygląda to tak:

sein
(być)
haben
(mieć)
werden
(stawać się)
du (ty) playsei playhab playwerde
wir (my) playseien wir playhaben wir playwerden wir
ihr (wy) playseid playhabt playwerdet
Sie (Państwo) playseien Sie playhaben Sie playwerden Sie

playSeien Sie bitte nicht so unhöflich! Proszę nie być takim nieuprzejmym!
playHab keine Angst! Nie bój się!
playSeien wir still! Bądźmy cicho!
playWerde meine Frau! Zostań moją żoną!
playWerden Sie mein Freund! Proszę zostać moim przyjacielem!
playHabt Verständnis dafür! Miejcie zrozumienie!
playSei so nett und hilf mir! Bądź taki miły i mi pomóż.
Komentarze (7)

Nie jedz Fahr nicht! Nie dotykaj-Fass nicht Nie klam Lüg nicht!

@kristof3r dobre pytanie

A jak będzie z przeczeniami--> nie jedź, nie dotykaj! nie kłam! itd.

Pozdrawiam gorąco z nad Oceanu xd

Wielki błąd bardzo dobrze @szkolazsp że to napisałaś

@Kleban Pisze się "wziąć", a nie "wziąść", więc błąd to Ty popełniłeś :)

Taka porządna stronka a jaki błąd :)
"Sie nehmen >> nehmen Sie! proszę (wziąść)!"
Pozdrawiam

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.